Министърът на икономиката ще съпредседателства смесената комисия за сътрудничество със Сърбия

Правителството определи министъра на икономиката за председател на Смесената мждуправителствена комисия за икономическо сътрудничество със Сърбия, съобщиха от правителствената информационна служба. От сръбска страна за председател е определен министърът без портфейл, отговарящ за иновациите и технологичното развитие.
Република Сърбия, както и страните от Западните Балкани са важни партньори в областта на търговията и инвестициите за нашата страна. България подкрепя напълно интегрирането им към ЕС и активно участва във всички форми на регионално сътрудничество.
Важен аспект от двустранните икономически отношения между България и Сърбия е установяването и поддържането на контакти между представителите на официалните институции и деловите среди. Министерството на икономиката и другите български институции имат готовност да продължат да помагат икономическото развитие на Сърбия и да съдействат за разширяването на двустранните търговско-икономически контакти.