Министърът на културата Боил Банов ще посети Свищов

Велико Търново. Министърът на културата Боил Банов ще посети Свищов по покана на кмета на града Генчо Генчев, съобщиха от пресцентъра на Общината. Срещата е инициирана по повод археологическите проучвания в местността „Калето“, проведени в продължение на месец, под ръководството на проф. Николай Овчаров в крайдунавския град. Министърът на културата е изявил желание да посети архитектурния резерват „Нове“, край Свищов, както и къщата музей „Алеко Константинов“, за която Общината е входирала пороектно предложение, с което да бъдат осигурени средства за ремонт на културно-историческата забележителност, която е един от 100-те национални туристически обекта на България.
По време на посещението си в Свищов, министър Банов ще даде старт на дейностите по Проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“. Проектното предложение е включено в Инвестиционната програма на община Свищов и е на обща стойност 2 766 728,99 лева. Проектът е инвестиция в устойчивото развитие на културната инфраструктура на три от читалищата на територията на община Свищов – НЧ „Светлина – Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“, с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш. Той предвижда подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в трите населените места на община Свищов, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по-добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до тях за хората в неравностойно положение.
В края на своята визита министърът ще посети село Царевец, където са на финален етап дейностите по изграждане на културен център, който се реализира по проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Основната цел е съхраняване на традициите и развиване на културния потенциал на народите от двете страни на река Дунав и трети страни.