Министър Боил Банов ще даде старт на инвестиция за близо 2.8 млн. лева в Свищов

Снимка: Община Свищов

Велико Търново. На 25 юни министърът на културата Боил Банов ще посети Свищов по покана на кмета на града Генчо Генчев, съобщиха от пресцентъра на Общината. Срещата е инициирана по повод археологическите проучвания в местността „Калето“, проведени в продължение на месец, под ръководството на проф. Николай Овчаров в крайдунавския град. Министърът на културата е изявил желание да посети архитектурния резерват „Нове“, край Свищов, както и къщата музей „Алеко Константинов“, за която Общината е входирала пороектно предложение, с което да бъдат осигурени средства за ремонт на културно-историческата забележителност, която е един от 100-те национални туристически обекта на България.

По време на посещението си в Свищов, министър Банов ще даде старт на дейностите по Проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на територията на Община Свищов“ по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, по оперативна програма „Региони в растеж“. Проектното предложение е включено в Инвестиционната програма на община Свищов и е на обща стойност 2 766 728,99 лева.  Проектът е инвестиция в устойчивото развитие на културната инфраструктура на три от читалищата на територията на община Свищов – НЧ „Светлина – Царевец 1927”, НЧ „Трудолюбие – 1907“, с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов – 1903“, с. Ореш. Той предвижда подобряване на съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в трите населените места на община Свищов, посредством повишаване на енергийната ефективност на сградите, създаване на по-добри битови условия за работа и осигуряване на достъп до тях за хората в неравностойно положение.

В края на своята визита министърът ще посети село Царевец, където са на финален етап дейностите по изграждане на културен център, който се реализира по  проект за трансгранично сътрудничество между България и Румъния. Основната цел е съхраняване на традициите и развиване на културния потенциал на народите от двете страни на река Дунав и трети страни.