Министър Данаил Кирилов: 450 хил. лв. е максималният размер на средствата за проекти по Закона за защита от домашното насилие

Снимка: ПП ГЕРБ

450 хил. лв. е максималният размер за проекти на юридически лица с нестопанска цел по Закона за защита от домашното насилие. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов в отговор на въпрос на депутата от ГЕРБ Иглика Събева за мерките за борба с домашното насилие, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Безспорно домашното насилие е сериозен социален проблем и за българското общество. Министерство на правосъдието активно участва в изготвянето на вече приетите промени в Наказателния кодекс, които инкриминираха последствията от домашното насилие. С приетите промени се квалифицира система от престъпни посегателства, като подпомагането, склоняването на другиго към самоубийство, противозаконно лишаване от свобода, принудата. Приетите текстове целят промяна в разбирането на обществото, че домашното и психическото насилие са личен въпрос“, обясни той. „Във връзка с изпълнението на ангажиментите на Министерството на правосъдието по Националната програма за превенция от защита на домашното насилие на 15 февруари 2019 г. е сключен договор с Асоциация „Анимус“ за ново криминализиране на националните закони за пострадалите от домашно насилие. Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за защита от домашното насилие ежегодно по бюджета на Министерство на правосъдието се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности по този закон. В глава трета от правилника за прилагане на закона се урежда процедурата по финансиране на програмите за обучение. Според правилника министърът на провосъдието и упълномощено от него търговско лице обявява конкурс за финансиране на проекти и програми всяка година до 31 март. За 2018 г.- са финансирани проекти от 17 организации, на стойност 360 хил. лв. Максималният размер на средствата в конкурсната процедура през 2019 г. е в рамките на 450 хил. лв. По думите му дейностите ще се осъществяват на територията на Република България. „На основание на националната програма за превенция и защита от домашното насилие за 2019 г., приета с решение номер 5 от 2019 г. на Министерски съвет и със заповед на ресорния министър на 26 февруари бе обявен конкурс за финансиране на програми и обучения, срокът за който беше едномесечен. Съобразно националната програма за превенция и защита приоритетните цели на финансиране са: първо осигуряване на защита и възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, второ, осигуряване на услуги за работа с извършителите на домашно насилие с оглед предотвратяване на рецидиви на домашното насилие, трето подобряване на политиките по превенция и защита от домашното насилие“, каза още Кирилов.
Деница КИТАНОВА