Министър Красимир Вълчев: Не трябва да забравяме, че това, което ни обединява в днешния глобализиращ се свят, е нашата писменост, култура, език и духовност

Снимка: Министерски съвет

Отбелязваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. Днес празнуват всички дейци на културата, учители и ученици. Образованието бе посочено като един от водещите приоритети в програмата на управляващата коалиция, още по време на предизборната кампания. Какво бе свършено и какво предстои да се случи в системата? За механизма за обхват на деца и ученици в образователната система, за възпитателната работа и намаляване на административната тежест в училище, за професионалното образование и други, в интервю за Радио „Фокус“ – Велико Търново говори министърът на образованието Красимир Вълчев.

 Фокус: Министър Вълчев, 24 май е – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, не може да не поговорим за символа на празника. Като министър на образованието и науката и като експерт в сектора и преди това – какво за Вас е празникът? Красимир Вълчев: Празник, в който отдаваме почит на светите братя Кирил и Методий, както и на българската култура, но разбира се за мен, за хората в  нашата система, той преди всичко е празник на българското образование. Даваме уважение на учителите, на всички работещи в системата, на всички, които през годините са допринесли за това днес да имаме духовност и просвета. От моя гледна точка това е може би денят, в който виждам най-много положително настроение и най-много празнуващи хора, които са озарени от светлината на празника.

Фокус: Първата година от мандата Ви бе белязана и с работата по Механизма за обхват на деца и ученици в образователната система. Колко са привлечени обратно към образованието? Удовлетворяват ли ви резултатите?

Красимир Вълчев: Като за първа година резултатите ни удовлетворяват, но има още много работа да свършим. Над 20 000 ученика са включени в системата. Те разбира се трябва да бъдат ефективно приобщени, да продължат да посещават училище, да придобият знания и умения, да бъдат пригодни за пазара на труда. Това всъщност е задачи на образователната система не само по отношение на тези ученици, но на всички. Има още много работа, която трябва да се свърши. Преди всичко трябва да направим устойчив този механизъм. Той доказа, че съвместната работа на институциите е ефективна. Институциите сами по себе си не могат да се справят със задачите, особено когато те са големи, когато изискват координирани усилия. Трябва да обезпечим информационно механизма, да свържем всички институции в информационна система, да направим така, че да проследяваме упражняване правото на образование на всяко едно дете във всеки един момент, да финансираме част от дейностите по механизма, които също ще го направят устойчив. Оттук нататък вече ще говорим за взаимодействие не само по отношение на обхващането на учениците, но по отношение на работата с деца в риск, застрашени от отпадане, по отношение на проверка на здравни бележки, по отношение на отпускането на семейните помощи за деца, издаването на актове за административно наказание и много други дейности. Разбира се основната отговорност по ефективното включване на децата в образователния процес е на образователните институции и преди всичко тях се стараем да мотивираме и да създадем условия за това. Важна  е и ролята на родителите.

Фокус: Поставяте като един от приоритетите на МОН възпитателната работа и намаляване на административната тежест в училище – в какво ще се изразява това?

Красимир Вълчев: Възпитанието е една от основните функциите на образованието, наред с обучението и социализацията. Ние ще предложим проектна стратегия за възпитателната работа, в който ще се опитаме да организираме серия от дискусии. Може би чисто тематично поне 10 теми включва темата за възпитанието. Това е един важен разговор, не само за нашата образователна система, за образователните институции, но въобще за обществото – на какво искаме да възпитаме децата, по кои ценности имаме съгласие,ч е трябва да ги възпитаваме, докъде стигат границите и възможностите на участието на родителите в образователните институции, респективно границите и възможностите на педагогическите специалисти във възпитанието на децата. Ще организираме множество дискусии и в различните области. По отношение на  административната работа факт е, че голяма част от новите дейности, механизми, които въведохме в системата, увеличиха административната работа. Това в някой случаи е оправдано. В други случаи не е оправдано от гледна точка на резултата. Направихме първа кампания за намаляване на административната работа чрез промяна в част от подзаконовата нормативна уредба миналата година, но това не е достатъчно. Остава ни една от основните задачи през втората година на мандата. Учителите трябва да имат повече време за същинска работа, заради което ние сме задължени да облекчим административната такава.

Фокус: Професионалното образование е друг акцент на образованието у нас последно време. По какъв начин МОН ще насърчава привличането на ученици в системата?

Красимир Вълчев: С промени в приема, така че да предлагаме повече места в професионално образование, със стипендии, с информационна кампания, която да промени и нагласите, с мотивиране на децата от по-ниска възраст по линия на извънкласните дейности в училище по интереси. През последната година ние преструктурирахме приема  след основно образование. 5% повече са професионалните паралелки тази година на етап план-прием в сравнение с миналата година. Мотивираме децата. Повече са средствата за стипендии в професионалните гимназии. Разработваме проект на нормативен акт за финансиране на дейностите по интереси и организирането им. Там ще стимулираме дейности в областта на техниката и технологиите. Ще стимулираме и дейности за партньорство с бизнеса и посещение на предприятия. Това е свързано и с информационната кампания, която провеждаме. Днес това, което ни казва пазарът на труда е, че имаме все повече позиции, които изискват средно техническо професионално образование. Те са с по-високи възнаграждения от тези, които изискват висше образование. Пазарът на труда все повече изисква квалификация, а не образователна степен. Днес можем да кажем, че професионалното образование ще става все по-привлекателно. Предприятията днес са далеч по-технологизирани, дори и по-чисти. Позициите, които изискват професионално образование, ще стават и по-високо платени. Ние трябва да намерим начин да кажем това на учениците и на техните родители.

Фокус: Ще се работи ли в посока увеличаване на психолози, педагогически съветници и логопеди в училищата?

Красимир Вълчев: Да. Концепцията за приобщаващо образование е заложена в Закона за предучилищното и училищното образование, включително и чрез увеличаване на финансирането за различните видове подкрепа. В бюджета за тази година бяха планирани допълнителни средства в размер на 7 милиона лева за увеличаване на броя на психолозите и педагогическите съветници. Въведе се задължително изискване за назначаване на поне един психолог или педагогически съветник при над 350 ученика.  Ние ще увеличаваме тези средства през следващите години и ще намаляваме границата. Предвидили сме и други видове подкрепа. Кариерните консултанти, които бяха финансиране предходни години със средства от Европейския съюз, тази година за тях беше предвидено бюджетно финансиране. Това също е един вид подкрепа.

Фокус: Доколко биха могли проектите за иновации да се разпространят в повече училища?

Красимир Вълчев: В момента правим оценка на проектите за иновации, които бяха одобрени предходната година в зависимост от естеството на иновации и от тяхната оценка. Това ще бъде и политиката ни – да ги разпространим върху по-голям брой училища.

Фокус: Кои ще са областите, които ще се стимулират в образователната система?

Красимир Вълчев: Не знам дали мога да открия една област. Всички сегменти на образователната система за важни. Най-важни са учителите. Най-силен ни е ангажиментът, от гледна точка на бюджета, за това да инвестираме в учителя. Учителят е и ще продължава да бъде основният фактор. Важен е и факторът „детска градина“ – обхващането на децата в детска градина, ранната им социализация. Професионалната педагогическа работа с тях е ключова за тяхното по-нататъшно развитие, за техните образователни резултати, особено за децата чиито майчин език не е български, за децата, които са от семейства с ниско образование. Ще продължим да реализираме и всички останали политики. Професионалното образование – ще инвестираме допълнителни средства в дуално обучение. Надяваме се да има повече учители и работодатели, които да се включат в дуално обучение. Дуалното обучение е възможност ние да върнем част от репутацията на професионалното образование, да привлечем повече деца в професионално образование. Предложили сме промени в закона за професионалното образование и обучение с цел да преодолеем някой пречки, да изчистим някой пречки пред дуалното обучение. Приобщаващото образование – утвърждаваме нови учебни програми в редица класове, редица дисциплина. По майчин език, по религия предстои да бъдат утвърдени учебни програми. Не пренебрегваме нито една тема. Говорим за дигитални компетентности, дигиталзиация на образованието, част от които е и дигиталната образователна култура – как да направим така,ч е децата ползвайки електронно устройство, в по-голяма степен да бъде насочено ползването към полезно образователно съдържание. Ще инвестираме средства в wi-fi мрежи в училищата, в това да ползват електронен дневник, в обучения по дигитални умения на педагогическите специалисти, в създаване на т. нар. отворен образователен облак – свободни за достъп електронни ресурси в училищата. Много са нещата, които трябва да направим. Много са дейностите, в които трябва да инвестираме допълнителни усилия.

Фокус: Да се върнем на днешния празник – 24 май – Деня на българската просвета и култура. Този ден връща много хора в ученическите години и спомена за първите учители. Вие какъв спомен пазите за тях?

Красимир Вълчев: Най-добър спомен. Спомен за учители – хора, които уважавам, на които съм се възхищавал, хора, които понякога са били добри, понякога – лоши в професионалното си задължение да ни направят добри.

Фокус: Какво не трябва да забравяме за делото на Св.св. Кирил и Методий?

Красимир Вълчев: Не трябва да забравяме, че това, което ни обединява в днешния глобализиращ се свят, е нашата писменост, нашата култура, нашият език, нашата духовност.

Надежда КРЪСТЕВА