Министър Красимир Вълчев: Следващите 10 години ще бъдат критични по отношение на обезпечаването с педагогически специалисти

Красимир Вълчев МОН

 

Министърът на образованието  Красимир Вълчев в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

 

 Водещ: Правителството предостави допълнително 80 милиона лева за увеличаване заплатите на учителите с 15%, считано от 1 септември. Министър Вълчев, бързам да Ви задам въпроса, който е свързан с недоверието, което вече се появи в публичното пространство – дали това увеличение е своеобразна застраховка на правителството срещу евентуални протестни действия на учителите наесен?

Красимир Вълчев: Не, нямаме заявена стачна готовност. Този ангажимент е още от предизборната програма на ГЕРБ, след това е заложено в приоритетите на управляващото мнозинство и на правителството. Така че ние правим първа крачка за изпълнение на този ангажимент. Това не е предизборно или следизборно заиграване към учителската професионална общност, както днес отговорих на един ваш колега, а осъзнаване от наша страна, че предизвикателствата на социално-икономическото ни развитие изискват ние да инвестираме в учителите. Днешните инвестиции в учителите, ще ни дадат утре да имаме по-добро образование, по-мотивирани учители, които да направят децата ни по-добри, и по този начин обществото ни по-добро.

Водещ: Какво означават 15% върху учителските заплати – средно? Разбирам че това ще бъде индивидуално за всеки един от учителите, но приблизителната сума, която ще получат учителите към заплатите си, каква е?

Красимир Вълчев: При 800 лв. в момента заплата, разбира се има под и над тази заплата, нетно говоря, брутната учителска заплата в момента излиза 930 лв., при 830 лв. това означава 120 лв. допълнително.

Водещ: Днес стана ясно, че на целогодишна база парите за увеличение на учителските заплати са 240 милиона лева. Кога се предвижда да бъде следващото увеличение?

Красимир Вълчев: Ангажиментът  ни е в 4-годишен период да постигнем средно двойно увеличение на възнаграждението на учителите. В тази връзка са планирани допълнително по 330 милиона за всяка от следващите години – 330 милиона спрямо всяка предходна година. В средносрочната бюджетна прогноза, която е до  2020 г., по-точно за периода 2018-2020 г. последната стъпка трябва да бъде направена с бюджета за 2021 г. Надявам се, че ще имаме възможност да изпълним този ангажимент. През следващата година, в бюджета за 2018 г. ние ще осигурим целогодишно, не за 4, а за 12 месеца увеличение и ще направим допълнителна крачка за диференцирано увеличение, а за по-следващите години ще се стъпи на това диференцирано увеличение по отношение на всички заплати. Диференцираното увеличение ще следва от промяната в системата на делегираните бюджети, както най-често се казва, но всъщност това ще бъде промяна в механизма за разпределение на средствата в системата. Ние ще предоставим повече средства на училищата, които са в по-малки, по-отдалечени населени места, където е по-непривилегировано в общия случай да преподават учителите или да живеят, както и в училищата и детските градини, в които има концентрация на деца от уязвими групи, с които също е по-трудно да се работи, които предполагат много повече допълнителна работа, много повече педагогически усилия, включително и сега участие в много по-голяма степен учителите от тези образователни институции ще участват в екипите за съвместна работа на институциите за задържането и обхващането на тези деца и ученици. В тази връзка направихме и промяна в наредбата за нормираните заплащания. Предложихме по-точно промяна в Наредбата за нормираните заплащания на труда в системата, която да предвиди такова допълнително възнаграждение. Със същата наредба за изменение и допълнение, смятам че ще регламентираме и допълнително възнаграждение за допълнително увеличение, което предоставят на учителите за преодоляване на образователни трудности, образователни дефицити на изоставащите деца и ученици, допълнително обучение по български език за децата в детските градини и тези в училището, за които майчиният език не е български. Със същата наредба регламентираме и новите размери на минималните работни заплати за учителските длъжности.

Водещ: Днес съобщихте, че минималната учителска заплата се повишава на 760 лв., нали така?

Красимир Вълчев: Да.

Водещ: Казахте, че предстои заедно с членовете на отрасловия съвет за тристранно сътрудничество да подпишете анекс към колективния трудов договор в системата. Какво точно ще регламентира този анекс?

Красимир Вълчев: Анексът регламентира механизма на увеличение – дали той ще бъде с еднакъв процент за всички или по някакъв друг начин. Последното увеличение беше с еднакъв процент за всички, ако се приеме това решение от членовете на отрасловия съвет, това ще бъде записано в колективния трудов договор, освен това сме предложили и допълнително увеличение на диференцираното заплащане с половин процент, а по-нататък ще го увеличим е с още половин процент. Така че ние реално ще имаме не 15, а 16 процента увеличение, ако отчетем и това диференцирано заплащане, което ще увеличим с 1% .

Водещ: Очаквате ли някакво напрежение при подписването на този анекс?

Красимир Вълчев: Напрежение не. Ние винаги имаме дискусии и в предишни случаи сме имали дискусии, но нямаме значителни различия в позициите, така че по-скоро не очаквам.

Водещ: Това е хубавата страна на началото на новата учебна година, че учителите ще имат увеличение на заплатите, но от години говорим за недостиг на учители в системата. Ще започне ли и тази учебна година с този проблем, който както и вие преди малко казахте, особено остро стои в по-малките и отдалечени места?

Красимир Вълчев: През последните три години голям брой педагогически специалисти се пенсионираха или навлязоха в пенсионна възраст. Част от тях останаха в системата, било като не си ползват правото на пенсиониране или като бъдат назначени след ползване на това право. Ние неизбежно сме изправени пред необходимостта да подмладим учителския състав, педагогическите специалисти в системата. Дефицитът на педагогически специалисти е по-остър в някои населени места и по някои дисциплини. Следващите 10 години ще бъдат критични по отношение на обезпечаването на системата с педагогически специалисти. Като имаме предвид, че ние по този начин отговаряме на предизвикателствата, пред които сме изправени, с увеличението на възнагражденията, както казах, имах предвид и това, че едно от основните предизвикателства е да обезпечим системата с педагогически специалисти, което от своя страна изисква да привлечем повече млади хора в педагогическата професия, с педагогическо образование.

Водещ:  Стана ясно, че Министерски съвет увеличава стипендиите на студентите от историческите български диаспори. Говорим за Молдава и Украйна, доколкото разбирам, предимно. Каква е целта на това увеличение? Да кажем за нашите слушатели, че стипендиите се увеличават с този акт от 150 на 200 лева.

Красимир Вълчев: Всъщност това ще засегне и малък брой студенти, които са по двустранни споразумения, и студентите от Република Македония, но основната част от получателите на тези стипендии са студентите, както вие казахте, от историческите български диаспори – от Молдава и Украйна. Това са в много голямата част студенти, които са от семейства с невисок жизнен стандарт и разчитат в много голяма степен на тези стипендии. В този смисъл увеличаването от 150 на 200 лева, колкото и минимално да изглежда, е ключово за това ние да мотивираме повече млади хора от тези диаспори, да се включат в системата на българското висше образование. Всъщност те имат мотивация, тук по-скоро да им създадем условия да финансират издръжката си по време на обучението и пребиваването си в България. За един български студент е по-лесно, защото родителите им са по-близко, в общия случай в по-голяма степен ги подпомагат, докато за тези студенти това е по-трудно. Ние увеличихме броя на местата за тях. В управленската програма предвиждаме да отпадане ограничението за приемане на студенти от тези диаспори, но освен това ние трябва да им осигурим и възможност да финансират издръжката на обучението си, за да запълним увеличения брой места.

Водещ:  Миналата година имаше проблем с учебниците за първи и пети клас, които учат по нова учебна програма, но започнаха учебната година със старите учебници. Тази година, тези деца ще са втори и шести клас, ще започнат ли с новите учебници?

Красимир Вълчев:  Надявам се, че в по-голямата част от училищата издателствата ще успеят до 15 септември да осигурят учебниците за втори, шести и осми клас, които в момента са в процес на оценка. Графикът, който заварих през май месец в министерството, предвиждаше те прогнозно да бъдат доставени към края на септември. Ние успяхме до известна степен да спестим сроковете, сега по-скоро очакванията са ни, че в по-голямата част или в почти всички училища ще имаме учебници. Но тъй като учебниците ще бъдат на множество издателства, някои може и по-бавно да ги доставят, други по-бързо. Дори и да има минимално забавяне, първите часове от учебната година са преговор. Ще имат електронен, ще имат във файлов формат първите уроци, така че това няма да доведе до невъзможност да започне учебният процес.

Водещ:  Министър Вълчев, окончателно ли отпадна идеята за промяната на параметрите на лятната ваканция на учениците?

Красимир Вълчев:  Да. В момента обсъждаме три варианта на график, заедно със социалните партньори, но и трите варианта не включват удължаване на учебната година след 30 юни. По-скоро различията са в датите за изпитите, които ще се проведат, оттам и за останалите ваканции – междусрочна и сезонни ваканции, които следва да уточним.

Водещ:  Да разбирам ли, че тези проекти не предвиждат и начало на учебната година по-рано от 15 септември?

Красимир Вълчев:  Не, ние всъщност не сме предлагали по-ранно промяна на началото на учебната година. В хода на дискусиите по графика, който ние предложихме с по-късно приключване, това беше направено като предложение, но ние не предвиждаме да го обсъждаме и да предлагаме по-ранно започване на учебната година.

Водещ:  Тоест вариантите, които към момента се обсъждат, нямат драстична разлика с ваканциите, които имат в момента учениците?

Красимир Вълчев: Да, може да се каже.

Росица АНГЕЛОВА