Министър Николина Ангелкова: Важно е да създадем общ балкански маршрут, с който да направим региона туристически по-привлекателен

Николина Ангелкова, министър на туризма, в интервю за предаването на Радио „Фокус“ „Това е България“

Водещ: Започна двудневната среща на високо равнище на министрите на туризма на държавите членки на ЕС, Западните Балкани и Турция под надслов „Туризъм и икономически растеж“. В първия ден министър Николина Ангелкова проведе двустранни срещи както със свои колеги, така и с ръководители на ресорните международни организации. От нея ще научим подробности за предмета на разговорите. Министър Ангелкова, имахте среща с Майкъл Христидис, председател на Организацията за черноморското икономическо сътрудничество. Какви са перспективите пред България в популяризирането на туризма в този регион?
Николина Ангелкова: Освен срещата с Майкъл Христидис, който е генерален секретар на ОЧИС, проведохме редица други срещи в рамките на неформалните срещи на министрите на високо ниво в областта на туризма, която стартира от понеделник и ще продължи и във вторник. И всъщност изключително важна е тази среща, защото ще успеем да покажем колко е ключов туризмът като сектор за развитие на икономиката. И с г-н Христидис обсъждахме от една страна възможностите за развитие на туризма в региона на страните-членки в Организацията за черноморското икономическо сътрудничество. От друга страна сътрудничеството на тази организация с Европейския съюз и със Световната организация по туризъм. Така получихме изключително добри думи и отзиви във връзка със срещата, която организирахме в Бургас на работната група по туризъм в рамките на ОЧИС. Знаете, че България председателства вече втора година работната група по туризъм на ОЧИС и доказателство за добрата работа, която се върши, е поканата, която получихме от г-н Христидис да подновим мандата на България и по-специално на Министерството на туризма като ръководител на работната група по туризъм в организацията. Разбрахме се на срещата на министрите на високо ниво на 14 юни във Варна, която ще бъде в рамките на Председателството, да обсъдим възможностите за разширяване на винения и гурме туризъм чрез културно-историческото ни наследство, за да направим културно-исторически дестинации в рамките на ОЧИС. Тоест по примера на това, което ние имаме създадено в България, да бъдат изготвени такива дестинации, които са в рамките на организацията. Всъщност това, което и г-н Христидис сподели, е изключително добрия опит и управление през двете години на работната група „Туризъм“ и, че за първи път данните, които са свързани с туризма и засягат пряко организацията, са публикувани и в официалния вестник на Световната туристическа организация към ООН.
Водещ: В какво може да се състои съвместната помощ в туризма с държавите-членки на ОЧИС?
Николина Ангелкова: Всъщност съвместната помощ се състои в това, че се обединяват усилията за създаване на съвместни маршрути, които да промотират региона от една страна. От друга страна г-н Христидис сподели възможността да се акцентира върху круизния туризъм, за който са обединени усилията на Турция. Знаете, че в Истанбул са седалищата на организацията и на Световната организация по туризъм, и на ОЧИС. Така че да можем да представим този тип туризъм по-добре. И също така има специален фокус върху винения и гурме туризъм и по този начин искат, предложиха и под наша егида да се създаде специален сайт, интерактивна платформа, на която всяка държава-членка на ОЧИС да рекламира своите винени и гурме маршрути, ако има такива. В нашия случай това е така. Ако не, да рекламира страната си в тази посока.
Водещ: Министър Ангелкова, вече съобщихте, че председателят на ОЧИС е предложил на вашето министерство да поеме за втори мандат координирането на работната група „Сътрудничество в туризма“. Ще приемете ли?
Николина Ангелкова: Обмисляме тази възможност да приемем да ръководим работната група отново. Това е огромна чест, но и огромна отговорност. Така че в най-кратък срок поех ангажимент да съобщя за моето решение. Необходимо е да направим нужните консултации с външно министерство, но смятам, че най-вероятно ще приемем. Защото това наистина е гласуване на огромно доверие и е много добра оценка за работата на България и в частност на министерството на тази работна група.
Водещ: Казахте, че сте започнали и разговори с ваши колеги, но във вторник ще бъде срещата на високо ниво на министрите на туризма на държавите-членки – „Туризъм и икономически растеж“. Защо сте я озаглавили така?
Николина Ангелкова: Първо да подчертая, че това ще бъде събитие не само за държавите-членки на Европейския съюз, но предвид основния приоритет на нашето Председателство, свързан с интеграцията на Западните Балкани, ние сме поканили и министрите на туризма на странните от Западните Балкани, плюс Турция, бидейки един от изключително важните партньори, не само на България, но и на Европейския съюз. И всъщност ние сме озаглавили срещата „Туризъм и икономически растеж“, защото в голяма част от държавите-членки на Европейския съюз и всички тези държави, за които споменах – от Западните Балкани и Турция – туризмът е ключов фактор за икономиката. И всъщност е много важно ние да начертаем интегрираните мерки, които следва всяка една държава да предприеме и те да бъдат припознати на европейско ниво, за да можем да позиционираме туризма още по-високо в икономиката на всяка една страна. Само за сведение, проведох среща с хърватския министър на туризма г-н Гари Капели. Знаете, туризма в Хърватия е номер едно в тяхната икономика, формира от 20 % от техния брутен вътрешен продукт. Изключително бях впечатлена и от данните, които имат за миналата година – повече от 18 милиона туристи са посрещнали за миналата година в Хърватия, повече от 11 милиона евро са техните приходи, над 100 000 милиона нощувки. Това са изключително впечатляващи цифри. И всъщност за нас е много важно да ползваме опита на Хърватска и около това се обединихме с г-н Капели, за да проведем в най-скоро време и Междуведомствената, Междуправителствената комисия Хърватия-България и всъщност специална комисия в областта на туризма. Той предложи и аз приех това негово предложение съвместно да рекламираме на далечни пазари – Китай, Южна Корея, Съединените американски щати. Смятам че това е изключително важно, защото опитът на Хърватия в областта на туризма е безспорен.
Водещ: Възможно ли е да се създаде на Балканите туристически хъб, туристически клъстер, за да даде шанс на всички държави от региона да се рекламират по света?
Николина Ангелкова: Да, възможно е и това е една от темите, която ще обсъдим във вторник на конференцията. Именно за това говорихме и с министрите на туризма от Западните Балкани и като цяло от Балканите – и с министъра на туризма на Турция, и на Гърция. Много е важно ние да създадем общ балкански маршрут, с който да популяризираме Балканите и да ги направим по-привлекателни за другите чуждестранни пазари, особено за далечните такива. В понеделник проведох среща и с министъра на туризма и културата на Турция, и с министъра на регионалното развитие, околната среда и туризъм на Черна гора. И всъщност абсолютно всички поддържат и са съгласни с това мнение, че трябва да създадем общ балкански маршрут в различни направления, като можем да стартираме с културно-историческия туризъм. И в тази връзка вече сме създали работна група, в която ще има представители от всички страни от балканския регион, и която да може да обмисли какво ще включва този маршрут. Като, разбира се, идеята е да се стартира с паметниците на ЮНЕСКО, които с безспорни като такива, които са притегателна сила за туристите и изобщо привличат вниманието. Друга важна тема, която министрите, с които имах среща, повдигнаха – срещите бяха двустранни, независимо една от друга, другата тема е свързана с важността на киното за привличане на туристи и изобщо за промотиране на туризма. Така че ще получим тяхната експертиза в тази област, защото аз също вярвам и съм и на мнение, че киното изключително много подпомага за привличането на туристи и популяризирането на държавата като привлекателна туристическа дестинация.
Водещ: Дали няма да се направят и авиодестинации, за да се свържат столиците и големите градове на страните от Балканите?
Николина Ангелкова: Това също бе тема за свързаността на страните от Западните Балкани – колко е важно да има директни полети. Разбира се, ние в тази посока изцяло ще насърчим усилията на частния сектор за това да се открият такива линии. И още след срещите, които предстоят във вторник, ще си направя среща с представителите на България Ер, за да видим какви са техните планове в тази посока. Същият ангажимент бе поет и от моите колеги да разговарят с техните авиокомпании в съответните страни. Защото, да, свързаността на Балканите е един от основните приоритети, както казах, на нашето Председателство. Но тя е изключително важна, за да можем ние да реализираме тези намерения в туризма, за които говорим.
Водещ: С какво България може да бъде полезна на страните от Западните Балкани в тяхната туристическа интеграция към Европейския съюз?
Николина Ангелкова: Първо, България може да бъде изключително полезна за тяхната интеграция не само защото председателстваме в момента Европейския съюз, а и защото като цяло сме членки на Европейския съюз и със сигурност опитът, който имаме от това, а и това го заявиха всичко мои колеги по време на срещите, е безценен. Не случайно правим такъв разширен формат и имаме такава среща на министрите на туризма, неформална, заедно със страните от Западните Балкани. Именно защото по този начин гласът на всеки един ще се чуе и това е изключително добра платформа, в която ние да стартираме нови инициативи, свързани от едната страна както с възможностите за финансиране в областта на туризма, от друга страна, с възможностите за създаване на обща платформа, която да рекламира Европа като привлекателно място за туризъм. Отделно от това да създадем обща платформа, свързана с инвестиции в областта на туризма, привилегиите, които всеки един инвеститор, голям, може да има в една или друга държава-членка на Европейския съюз от една страна и такава, която не е, но в случая като Западните Балкани, се интересува. Източник на основни приоритети са спазване на принципите на Европейския съюз. Така че смятам тази среща, която ни предстои във вторник за ключова, защото за първи път има такъв формат в рамките на председателството на Европейския съюз. И се надявам заедно с колегата от Австрия да обсъдим възможността за продължаването на такава среща и създаването и организирането и на неформален съвет на туризма по време на председателството на Австрия.
Водещ: Какви въпроси ще поставите за обсъждане и пред комисаря Елжбета Биенковска, и пред вашите колеги от страните-членки на Европейския съюз?
Николина Ангелкова: Това, което сме включили в дневния ред на срещата утре, е свързано, от една страна, как да направим туризма много по-устойчив, тоест, да се фокусираме върху възможностите за повишаване на качеството на туристическия продукт. Една от тези възможности е приетата наскоро директива за пакетните пътувания, която урежда изключително добре правата на туристите, тоест, свързана е със защита на правата на потребителите. От друга страна, ще предложим за обсъждане възможността за създаване на специална платформа, в която да се рекламират ключови обекти от държавите-членки на Европейския съюз. Ще обсъдим възможностите за това, какво следва да бъде финансирането както конкретно за туризма като цяло, и, от друга страна, приоритетно за свързаността, за транспортната инфраструктура, защото тя е ключова, когато говорим за туризъм. Ще обсъдим, разбира се, и основното предизвикателство, което, разбрах от моите колеги, във всяка една държава е частта именно с квалификацията на кадрите в туризма. Което знам, че е топ приоритет и за самата Европейска комисия. Не само в сферата на туризма, но и във всички други сфери в икономическия живот на Европейския съюз. Така че имаме изключително много и важни теми, които ще поставим утре. И се надявам така, както ги поставим, тяхното разглеждане и реализиране да се следва и от моите колеги, за които председателството предстои – Австрия и след това Румъния.
Водещ: Вашите колеги от Западните Балкани какви притеснения и резерви споделят по интеграционните процеси за членство специално в областта на туризма?
Николина Ангелкова: Туризмът е хоризонтален сектор и зависи от работата в абсолютно всички сфери, които са свързани с неговото развитие, за което споменах по-горе. И затова е важно реализирането на всяка една от тези отделни политики както на транспортната свързаност, така и на интернет свързаността, дигиталната свързаност, така и социалните услуги. Отделно от това образованието, квалификацията на работната ръка. Всички тези процеси, които са започнати в една или друга сфера, е важно да се довършат и да вървят ръка за ръка, защото те пряко засягат туризма. И както моето притеснение, така и притеснението на всеки един от колегите, е свързано с това, че ако една от тези политики не се реализира, това неминуемо ще рефлектира върху качеството на туристическия продукт, неминуемо ще рефлектира върху туризма. Така че затова е важно и ние всички полагаме усилия, за да можем заедно с моите колеги министри, както и на колегите на моите колеги съответно да реализираме всички тези стъпки, които сме начертали, свързани с развитието на качествен туристически продукт.
Водещ: Какво очаквате от срещата във вторник? Начало на какво ще даде тя?
Николина Ангелкова: Както казах, срещата утре е изключително важна, защото ще поставим за обсъждане всички теми, които коментирахме по-горе. И се надявам да поставим началото на дебата най-вече за възможностите за финансиране в областта на туризма. Туризмът досега не е бил с отделно финансиране в многогодишната финансова рамка. Надявам се да се намерят по-конкретни възможности за това такава да има. По този начин ще поставим въпроса и за цялостна стратегия за устойчиво развитие на туризма на европейско ниво с конкретния план за действие, за да може съответно в рамките на близките години той да се реализира и Европа да стане по-конкурентоспособна туристическа дестинация, по-конкурента туристическа дестинация в сравнение с останалите континенти.
Цоня Събчева