Министър Николина Ангелкова: Предвижда се провеждането на форуми с участието на бизнеса за развиване на идеята за създаване на Балкански туристически маршрут

Министерство на туризма

Албена. Предвижда се провеждането на форуми с участието на бизнеса за развиване на идеята за създаване на Балкански туристически маршрут. Това заяви в своето приветствено слово към участниците в международната конференция на тема „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия”, която се провежда в курорта „Албена“, министърът на туризма Николина Ангелкова, предаде кореспондентът на Радио „Фокус” – Варна.  В началото на годината Министерство на туризма стартира първа инициатива за създаване на Балкански туристически маршрут. През май се проведе работна среща на ниво зам.-министри и експерти. Тогава бяха положени основите на създаване на подобен туристически маршрут, свързан с културно-историческото богатство на региона. Акцент е поставен на обектите под егидата на ЮНЕСКО, за да може да се стартира. Ще се търси участие и на местната власт за създаване на реални туристически маршрути, които да се разработват и популяризират, каза Николина Ангелкова. „Колко е важно да работим заедно и да създаваме тези местни инициативи говорят и цифрите сами по себе си. Знаете България миналата година посрещна отново над 8 900 000 чуждестранни туристи с ръст от 7,6%, като от тях почти 4,5 млн. туристи са от държавите, които членуват в организацията за Черноморско икономическо сътрудничество, а почти 3,5 млн. туристи са от страните на Дунавската стратегия. Което показва, че тези държави са изключително важен пазар за България, особено в сектор туризъм. Без да имаме обаче, прякото участие и активната роля на бизнеса, ние трудно бихме могли да реализираме всички тези инициативи. Затова и за мен днешната конференция е изключително важна“, каза Николина Ангелкова. Тя допълни, че отчитайки един от основните приоритети на правителството – намаляване на административната тежест, с одобрените преди месец промени в Закона за туризма с 19 документа са намалени различните регистрационни режими, изисквани преди, заложени в нормативната уредба. С новите промени – категоризация и прекатегоризация на местата за настаняване, сертифициране на местата за балнеолечение и СПА процедури, по отношение на професии, като планински водачи и екскурзоводи, всичко ще се случва по едни много по-лесен начин, с много по-малко документи, които се изискват. Предстои оптимизиране на всички тези процеси, отбеляза министърът. Желанието е до края на годината да има възможност по електронен път да се заявява категоризацията и прекатегоризацията на хотели и на местата за настаняване, което допълнително ще улесни бизнеса. Отчитайки неговата важна и основна роля, е създадена Инвестиционна карта, припомни Ангелкова. Картата се отнася за възможни инвестиции в сектор туризъм, за да се подпомага реализирането на проекти с висока добавена стойност както за даден регион, така и за самите граждани. „Първото издание на този проект беше изключително успешно и виждаме, че има голямо желание от страна общините да продължим да промотираме възможностите за инвестиции. Ние ще стартираме и втори етап за създаване на карта за инвестиционните проекти в България, така че да можем отново да подпомагаме тези инициативи“, заяви Николина Ангелкова. Тя поздрави организаторите на форума, който се провежда в Албена – Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) и Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Конференцията се провежда под егидата на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) `2018. Министърът адмирира намерението да бъде предаден заключителният документ от форума на следващите страни председатели на Съвета на ЕС и на Стратегията на ЕС за Дунавския регион – Румъния и Австрия. „Вярвам, че приемствеността в политиките е изключително важна за стабилността, изключително важна е за тяхната реализация“. Николина Ангелкова подчерта също, че е много важно създаваните общи туристически продукти да бъдат промотирани съвместно, да се създават условия за това чрез различни форуми, като туристически борси, конференции и др. подобни и по този начин да бъде привличан интересът на туристите.

Жулиета НИКОЛОВА