Минка Салагьорова, зам.-кмет на Община Петрич: Общата сума за строителство по поименния списък за капиталови разходи през 2019 година, е 5 302 392 лв.

Петрич. Общата сума за строителство по поименния списък за капиталови разходи през 2019 година, е 5 302 392 лв. Това каза за Радио „Фокус“-Пирин Минка Салагьорова, зам.-кмет по строителството към Община Петрич. Тя уточни, че от тях 1 623 300 лв. са целева субсидия от държавния бюджет, която е с 97 900 лв. повече в сравнение с миналата година. По думите й останалите 3 679 092 лв.са собствени средства и преходен остатък. Салагьорова подчерта, че в поименния списък не са включени средствата от реализиращите се проекти в Община Петрич, а такива има по ОП „Региони в растеж“ – паркът, санирането на жилищни сгради, реконструкцията на сгради за социални дейности и обекти от образователната инфраструктура, като всичко това е над 15 млн. лв. Тя допълни, че не са включени и ремонтите на пътищата по програмата за развитие на селските райони, което е над 4 млн. лв. „Тук не се описват и средствата за двете инсталации – компостираща и сепарираща, които са по проект за над 10 млн. лв., финансиран по програма „Околна среда““, добави зам.-кметът. Минка Салагьорова коментира, че в поименния списък не са включени и средствата за Клетка 4 на депото, както и водопроводите в село Първомай, които са финансирани от предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда. „И тъй като знам, че хората питат за ремонтите на уличната мрежа, кърпежите и хоризонталната маркировка, уточнявам че и средствата за тях са определени в общинския бюджет, но са различни от тези, за които ще говорим сега по обстойно, а именно капиталовите разходи за 2019 година“, каза още тя.

Натали СТЕФАНОВА