Минка Салагьорова, зам.-кмет на Община Петрич: Най-голямата инвестиция в капиталовите разходи за 2019 година е за ремонт на улици и пътища

Минка Салагьорова, зам.-кмет на Община Петрич, в интервю за Радио „Фокус“-Пирин

 

Фокус: Г-жо Салагьорова, какви са капиталовите разходи, заложени в бюджет 2019 на Община Петрич?

Минка Салагьорова: Тази година спазваме традицията за повишаване на капиталовите разходи на Общината. Общата сума за строителство по поименния списък за капиталови разходи през 2019 година, е 5 302 392 лв. От тях 1 623 300 лв. са целева субсидия от държавния бюджет, която е с 97 900 лв. повече в сравнение с миналата година. Останалите 3 679 092 лв.са собствени средства и преходен остатък. Подчертавам, че в поименния списък не са включени средствата от реализиращите се проекти в Община Петрич. Такива има по ОП „Региони в растеж“ – паркът, санирането на жилищни сгради, реконструкцията на сгради за социални дейности и обекти от образователната инфраструктура. Всичко това е над 15 млн. лв. Не са включени и ремонтите на пътищата по програмата за развитие на селските райони, което е над 4 млн. лв. Тук не се описват и средствата за двете инсталации – компостираща и сепарираща, които са по проект за над 10 млн. лв., финансиран по програма „Околна среда“. В поименния списък не са включени и средствата за Клетка 4 на депото, както и водопроводите в село Първомай, които са финансирани от предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда. И тъй като знам, че хората питат за ремонтите на уличната мрежа, кърпежите и хоризонталната маркировка, уточнявам че и средствата за тях са определени в общинския бюджет, но са различни от тези, за които ще говорим сега по обстойно, а именно капиталовите разходи за 2019 година.

Тази година предвиждаме да направим ремонти на детски градини и ОДК-Петрич с 88 270 лв. Предвиждаме също така с още 20 000 лв. да закупим съооръжения за игра в дворните пространства на детските градини. Тази година ще направим ремонт и ще обособим Клуб на пенсионера в село Кърналово, който е на стойност 40 000 лв. Ще завършим ремонтите на читалищата в Рупите и в Петрич. Ще ремонтираме танцовата зала в кв. Дълбошница. Общата сума за ремонти на обекти за социално подпомагане и читалища, както и за културни дейности 283 659 лв. Тук е мястото да спомена, че след успешни действия от страна на кмета, Министерски съвет прехвърли на Общината собствеността на имот – т.нар. Помощно училище. От края на миналата година, с решения на Министерския съвет бяха предоставени и средства в размер на 1 000 000 лв. за изграждане на социален комплекс в този имот. През тази година предстои да реализираме и този проект.

Фокус: Какви средства са предвидени за благоустрояване?

Минка Салагьорова: Започвам на първо място с предвидените инвестиции за водопроводи и канализация. В поименния списък са включени 1 107 000 лв. за довършване на водопроводи в Петрич. Това са средства, предоставени от Правителството, в допълнение на онези 500 000 лв., с които започна ремонтът на водопроводите в града. Със собствени средства предвиждаме ремонт на каптажа в Петрич, ремонт на резервоар в село Марикостиново. С 200 000 лв. ще започнем изграждането на канализацията в село Кавракирово. Тук е мястото да спомена, че по проект „Зелена помпа“ по програма „Интеррег“ се проучва възможността за изграждане на нов сондаж за питейна вода в селото, за да бъде решен сегашният проблем с качеството на водата там. Предстои да реализираме и този проект през тази година. Ще се проучи възможността и ще се изградят сондажи за селата Тополница, Ново Кономлади и Капатово, а със средства от ПУДООС ще завършим водопроводите в село Първомай.

Фокус: Как стои въпросът с ремонтите на улиците и пътищата?

Минка Салагьорова: Що се отнася до средствата за ремонти на улиците и пътищата, то това е най-голямата инвестиция на Общината от средствата за капиталови разходи. Средствата от 932 000 лв. са разпределени за благоустрояване на улици в селата Тополница, Кулата, Генерал Тодоров, Кърналово, Михнево, Старчево, Самуилово, Скрът и Габрене. Освен това ще се ремонтират и улици в град Петрич. Това са улиците „Европа“, „Цар Симеон“, „Тома Митов“ и „Здравец“. Със 130 000 лв. предвиждаме да се изпълни инженеринг – проектиране и строителство, за реконструкция на улица „Беласица“ в Петрич.Ще завършим благоустрояването на улиците в село Първомай, които са преходен остатък от миналата година. Със 130 000 лв. се предвижда да се реконструират изцяло пътният възел и входната улица на село Марикостиново. Отделени са средства за ремонт на светофарната уредба на кръстовището на улиците „Рокфелер“ и „Цар Симеон“. 110 000 лв. са планирани за изпълнение на двете кръгови кръстовища. С преходния остатък от 240 000 лв. започваме ремонта на пътя за местността Рупите – от минералните извори до разкопките на античен град Хераклея Синтика. Предстои много работа. Нека е спорна годината и се надявам хората от Община Петрич да са съпричастни в усилията ни да направим Общината още по-хубава. Ние сме отворени към всички мнения и препоръки.

Натали СТЕФАНОВА