Минка Салагьорова, зам.-кмет на Петрич: Над 5 хил.кв.м асфалтови кърпежи бяха направени по пътищата в общината преди зимния сезон

Снимка: Община Петрич

Минка Салагьорова, заместник-кмет на Община Петрич по териториално селищно устройство и обществен ред в интервю за предаването „Петрич – древен и вековечен“.

Фокус: Г-жо Салагьорова, каква е подготовката на Община Петрич за поддръжка на пътната мрежа в града и малките населени места?

Минка Салагьорова: Подготовката на общината за зимата е комплексна дейност. На първо място трябваше да бъдат осигурени фирми, които да извършват зимното поддържане и снегопочистване. Проведена е вече обществената поръчка, има сключени договори за три обособени позиции. Те са разделени по райони така както следва: За град Петрич – уличната мрежа; Подгорско – Марикостинския район и Огражденския район. Съгласно договорите, фирмите са тези, които трябва да подготвят необходимата техника.

Фокус: Каква е тя?

Минка Салагьорова: Ние поставихме минимални изисквания още при провеждането на самата процедура. Фирмите, трябваше да разполагат с фадрома, с багери, снабдени с побутващо устройство, камиони с монтирана снегорина дъска и автоматична уредба за пясакоразпръсване, бордови коли за ръчно опесъчаване и патрулни коли. Всяко транспортно средство искахме да бъде екипирано с подходящи уреди за комуникация. Искам да отбележа, че освен тази подготовка, направихме кърпежи и ремонти по пътищата в общината. Положихме нова пътна маркировка, като мината седмица бе завършен Подгорския път. Където беше необходимо се извърши почисване на пътните банкети от храсти и растителност, за да се осигури по-добра видимост. Набелязахме и места за депа за пясък в малките населени места.

Фокус: Колко машини ще бъдат ангажирани със зимното почистване при снеговалеж и какво количество инертни материали са осигурени?

Минка Салагьорова: Както вече споменах фирмите, спечелили обществената поръчка са тези, които осигуряват основния ресурс – техника и инертни материали. Освен, че покриват минималните изисквания за техниката, която изброих преди малко, те са декларирали, че имат възможност и за допълнителни машини. Освен това направихме съвместна организация с кметовете и кметските наместници на малките населени места за доставка на пясък на определени за целта места. Също така във всяко от населените места има осигурени машини, които са там на място. Собствениците са от същите населени места, като идеята е да реагират при необходимост. От миналата година имаме 12 тона остатък сол, като допълнително са поръчани още 30 тона.
Фокус: Тоест може да кажем, че имате готовност да реагирате и осигурите допълнителни машини и инертни материали?

Минка Салагьорова: Да, има създадена такава организация за допълнителни машини и материали. Кметовете и кметските наместници разполагат с необходимата информация. Също така те ще имат за задача да информират собствениците на машините в малките населени места, които да имат готовност да се включат в снегопочисването, за да се реагира своевременно. Така в малките населени места ще може да се действа по-бързо.

Фокус: Как стои въпроса с автопарка на общината? Имам предвид подготвени ли са за зимата училищните автобуси и тези, които осигуряват социални услуги?

Минка Салагьорова: Такава информация бе подадена към Община Петрич от директорите на съответните институции през изминалата седмица – училища и тези, които извършват социални услуги, тъй като те са делегирани дейности. Пред нас те декларираха, че са подготвени за зимата. Тоест и училищните автобуси, и колите за социалните услуги са обезпечени за зимните месеци.

Фокус: Почистени ли са речните корита и къде всъщност положението беше най-критично?

Минка Салагьорова: Най-критично, веднага започвам с това, бе положението в Петрич, но тази година направихме основно почистване на речното корито в града.   Също така, може би тук е мястото да спомена и това, че извършихме дейности по укрепване на водоемите и язовирите, които са общинска собственост.

Фокус: Извършвате ли към момента ремонти на пътната мрежа в града и малките населени места и къде?

Минка Салагьорова: Основните ремонти дейности по уличната и пътната мрежа приключиха. Направени бяха над 5 хил. кв.м асфалтови кърпежи. Асфалтира се улица „Места“ в града, която е основна пътна артерия. Има някои места, които са за довършване и по-конкретно за полагане на пътна маркировка. Това е именно там, където подменихме етернитовите водопроводи в града. Очакваме след като се довършат строително-монтажните дейности, в най-кратки срокове, да завършим и асфалтирането.

Фокус: От пролетта планувате ли да започнете някой голям инфраструктурен проект?

Минка Салагьорова: Разбира се. През пролетта на 2018 година очакваме да е финализирана обществената поръчка и да започна изграждането на градския парк – това е най-големия инфраструктурен проект, който ни предстои. Има и други проекти, за които кандидатстваме, но след като имаме успех по тях, съответно ще съобщим и на Вас и на Вашите слушатели.

Фокус: Може ли да кажем, че Община Петрич е напълно готова, така че да не бъде изненадана през зимата?

Минка Салагьорова: Да, имаме готовност и за снегопочистването и зимното поддържане на пътищата. Не може да се говори за изненада, защото ще направим всичко възможно. Съзнаваме обаче, че не може да бъдем категорични, тъй като природата има последната дума. Надяваме се да не ни поставя на големи изпитания и всички да изживеем едни хубави зимни дни.

Ливия НИНОВА