Минка Салагьорова, зам.-кмет на Петрич: Градът е газифициран, което способства за намаляването на вредните емисии от твърдо гориво

Снимка: Община Петрич

Минка Салагьорова, заместник-кмет на Община Петрич в интервю за Радио „Фокус“ – Пирин.

Фокус: Г-жо Салагьоров, нека започнем с това какво е състоянието на атмосферния въздух в Община Петрич?

Минка Салагьорова: По отношение на атмосферния въздух може да кажем, че териториите на Община Петрич попадат в район, който е известен с това, че е един от най-чистите в България. Няма изградени промишлени предприятия, които да бъдат големи замърсители. Освен това, градът е газифициран, което способства за намаляването на вредните емисии от твърдо гориво, но все пак не може да кажем, че нямаме проблеми. Това е така, защото инцидентно се получават замърсявания от изгаряне на гуми. Нашата задача е да предотвратяваме подобни случаи и съответно да наказваме нарушителите. В такива случаи, складираните и подготвени за палежи гуми ги събираме и предаване на фирми, които имат разрешение за работа с подобен вид отпадъци.

Фокус: Как стои въпросът с опазването на зелените площи в Петрич?

Минка Салагьорова: Зелените площи в Петрич се поддържат от общинска фирма по озеленяване, но освен за озеленяване на вече създадените зелени площи, работим и по изграждането на нови такива. Веднага мога да посоча за пример проект на кметство Марикостиново, който се финансира по конкурса на Министерството на околната среда и водите за проекти за чиста околна среда. Проектът е финансира от ПУДОС е по него ще се изградят зелени площи в селото. Също така както знаете предстои изграждането на градски парк, който ще бъде разположен на площ от 54 дка и ще бъдат изградени много нови зелени площи в него. Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ и в момента тече процедурата по избор на изпълнител.

Фокус: А имате ли проблеми по отношение на чистота в Петрич и как всъщност се справяте със ситуацията?

Минка Салагьорова: Не може да се каже, че имаме проблеми. 95 % от населението на територията на Община Петрич е включено в организирано сметосъбиране и сметоизвозване.  Изключение правят високопланинските участъци в Огражденския район, които са с малко жители и са отдалечени от депото ни. Имаме и изградено регионално депо с три клетки за неопасни битови отпадъци. Ето тук вече мога да споделя, че имаме притеснения, че тези три клетки вече са на границата на капацитета си. Поради тази причина ще кандидатстваме за изграждането на четвърта клетка на депото. Освен това сме и в процес на кандидатстване по Оперативни програма „Околна среда“. Там кандидатстваме за изграждането на компостираща инсталация и за инсталация за предварително третиране. Стойността на този проект е около 10 милиона лева. По този проект ние ще обединим въведената система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и организацията ни за оползотворяване – събирането на „зелените отпадъци“ и съответно сепарирането на отпадъците.

Фокус: Към днешна дата имате ли някакви планирани инициативи по озеленяване?

Минка Салагьорова: Единственото, което може да кажем не толкова като инициатива за озеленяване, колкото инициатива за почистването на града и съществуващите зелени площи, ние в момента сме взели мерки за почистване на зелените площи около речното корито и самото речно корито в града. Това не е правено от доста време, затова се е получило едно затлачване и обрасване с растителност, което от една страна крие рискове, от друга страна не е естетично.

Фокус: А някъде изграждате ли нови градинки?

Минка Салагьорова: Единствено към момента може да говорим за тази в Марикостиново, която споменах по-рано и разбира се вече очакваме големия проект за градски парк.

Фокус: Друга важна тема към момента е есенно-зимния сезон и по-конкретно подготовката на пътната инфраструктура. В тази връзка готова ли е Община Петрич да посрещне евентуален значителен снеговалеж?

Минка Салагьорова: Миналата зима видяхме, че ние всъщност не бива да се успокояваме, че сме застраховани от обилен снеговалеж. Така че на първо място процедурата по възлагането на снегопочистването и зимно поддържане вече е в ход. Тоест опитахме се да изпреварим времето, за да имаме избран изпълнител доста преди да настъпи зимния сезон. Изборът на изпълнител, който очакваме е една част от подготовката. Другата част е поставянето на мантинели по общинските пътища, маркировки, както и кърпежи на асфалтовата настилката.  На места имаме доста нарушени настилки, като в момента се стремим да ги оправим.

Фокус: И един последен въпрос, който няма как да пропуснем, свързан с експерименталните кръгови кръстовища, които бяха пуснати в Петрич. Как трябва да знаят нашите слушатели за тях?

Минка Салагьорова: Направихме тези кръгови кръстовища, защото движението в участъците  между улиците „Рокфелер” и „Полк. Дрангов” /при Дипа/ и „Рокфелер” и „Цар Борис III” в град Петрич са много натоварени. Тъй като това е пресичане на път от Републиканска пътна мрежа, предварително бяха изготвени проекти за тази временна организация, съгласувани с Пътно управление – Благоевград. Единственото което трябва да знаят водачите е, че е необходимо да спазват знаците, там където има оказано предимство да се спазва, за да може движението да се извършва плавно и безопасно. За сега няма лоши отзиви за двете кръстовища, но все още има някои неща, които трябва да се доработят. Например трябва да се направи скосяване на тротоарите в ъглите на кръстовищата, за да може да се осигури малко по-голям радиус за колите, които завиват. В момента тези неща, които трябва да бъдат направени ги правим. Също така допълнителна маркировка и знаци, където виждаме, че е необходимо поставяме. Смятам, че движението ще се нормализира. Тъй като това са много натоварени кръстовища, преди това ние имахме идеята да направим светофарите със секция за ляв завой, но се оказа, че това не проработи. Въпреки всичко това, което направихме като инвестиции за светофарните уредби ще ги преместим на други натоварени кръстовища.

Ливия НИНОВА