Мирослава Маджарова: Тази година общата оценка в Бележник 2019 за успеха на държавата в грижата за децата е най- високата за осемтте години на доклада, но е среден 3,31

Тази година общата оценка в Бележник 2019 за успеха на държавата в грижата за децата е най- високата за осемтте години на доклада, но е среден 3,31, заяви Мирослава Маджарова от Клуба на нестопанските организации в Търговище, по време на представянето на доклада за оценката за постиженията на политиките за децата у нас в гарантирането на най-добрите възможности за живот и развитие, предаде репортер на Радио „Фокус“- Шумен. По думите и, това се дължи в голяма степен  на некоординираните усилия на институциите и работата на парче. Срещата се състоя в областната управа, с участието на експерти, медиатори, представители на институции и неправителствени организации, които работят с деца от Шумен, Нови пазар, Смядово, Търговище, Разград и Силистра. Оценката е поставена от гражданските организации, деца, родители и професионалисти, работещи с деца. Освен експертното мнение, докладът на Националната мрежа  за децата,  включва и мнението на близо 500 деца, родители и професионалисти, работещи с деца, споделено в над 30 фокус групи и онлайн допитване. За първи път докладът обхваща осем области: детско благосъстояние, насилие срещу деца, детско здраве, ранно детско развитие, образование, семейна среда и алтернативни грижи, детско правосъдие и детско участие като се стреми да даде възможно най-обективна картина на живота на децата в България във всяка една от тези области в резултат от усилията и постиженията на държавните институции. Според експерти от Нови пазар употребата на наркотици от деца в малките населени места става все по-голям проблем.  „До преди три- четири години може да се каже, че нямахме такъв. Сега деца разпространяват наркитици, употребата им става все по-масова, намалява възрастовата граница на употреба. Тютюнопушенето също продължава да стои като проблем, момичетата пушат повече от момчетата и тук се наблюдава все по-ниска възраст  на деца, които пушат“,  заяви  Мария Николова, директор на Център за обществена подкрепа в Нови пазар. Венета Господинова, директор на Комплекса за социални услуги в Шумен посочи, че в областния град проблемът с наркотиците е ескалирал преди 3-4 години. „Мисля, че само партньорство, в което се обединихме институциите доведе до добри резултати.  В Шумен децата употребяват вещества, които не влизаха в класификатора за наркотици. Подрастващите пушат чайове, употребяват различни  синтетични вещества, които не се водят наркотици. Това стои като проблем“, обясни Господинова. „Младежите не споделят пред възрастния, пред институцията, капсулират се и се затварят от тези форми, с които искаме да им помогнем. По- лесно това се случва през връстниците, неформалните младежки лидери. Младите хора се чувстват нечути, мислят, че са неглижирани както в семейна среда, така и в обществото, не намират прекалено много форми, в които да участват, защото младежкото участие не е само спорт“, отбеляза Мирослава Маджарова, която е и регионален координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен централен регион.

Ивелина ИВАНОВА