Мирослава Чавдарова, председател на Общински съвет – Белоградчик: Важно е да се подкрепят инвеститорите и  тяхната дейност, но при съблюдаване на интереса на местната общност

Мирослава Чавдарова, председател на Общинския съвет – Белоградчик, в интервю за  предаването „Чудесата на Северозапада“ на Радио „Фокус“

Радио „Фокус“: Как подпомагате инвеститорите , които имат интерес към Белоградчик и региона?

Мирослава Чавдарова: Ролята на Общинския съвет е да създаде регламентите, условията, правилата, за да облекчи инвеститорите, които са решили да се насочат към Белоградчик. Тук визирам и решенията на Общинския съвет, които сме приемали в тази насока. Инвестициите в нашия регион са насочени в земеделието, животновъдството и най-вече в областта на туризма. Практика на Общинския съвет е когато постъпи инвестиционно намерение и трябва да се разгледа в Общинския съвет, инвеститорът да бъде поканен на заседанието на съветниците. Кани се дори на заседанието на комисиите . Целта е инвеститорът да представи своята идея пред общинските съветници , а на заседанието на Общинския съвет, на което присъстват и граждани, с предложението се запознава и местната общественост. Така общинските съветници вече взимат едно мотивирано решение в интерес на хората. Трябва да кажа, че полагаме максимални усилия в рамките на своите правомощия да подкрепяме инициативи, свързани с инвестиране в нашата община. Изключително важно е да се подкрепят и инвеститорите, които вече работят в Община Белоградчик и са създали работни места, за да се запазят работните места и дори да се увеличат, като развиват дейността си.

Радио „Фокус“: Какви са възможностите, които се осигуряват за развитие на Белоградчишкия регион по европроекти?

Мирослава Чавдарова: Европроектите са инструмент, от който и Община Белоградчик се стреми да се възползва в пълна степен. С европейски средства в Белоградчик се санират училищните сгради, сградата на Общинската болница също е санирана по проект . С европейски средства се работи в посока саниране на обществени сгради в общината. Това е важно, защото води до по-добър начин на живот на хората от този регион, до създаване на добри условия за нашите деца. Тук трябва да се посочи, че европейско финансиране се търси не само от общинската администрация, след взимане на решение на Общинския съвет, но и от местните предприемачи. Като Общински съвет и в двата случая се стремим да подпомогнем тези иницативи и да осигурим възможности, доколкото това е в нашите правомощия.

Радио „Фокус“: Използват ли се пълноценно даденостите, които има Белоградчик за развитието на туризма?

Мирослава Чавдарова: Както вече казах,  ние не само подкрепяме инвеститорите, решили да инвестират в общината. Но, като общински съветници сме приели и конкретни решения, взети във връзка с кандидатстването на общинската администрация по конкретни европейски програми за развитие в областта на туризма. Увеличават се вече къщите за гости в общината, нараства интереса за инвестиции в селата ни за развитие на туризма. На 18 км. от Белоградчик в село Стакевци вече се превърна в традиция организирането на проключенски детски, който се радва на интереса на деца от цялата страна. В същото време този лагер много добре се приема и от хората, които живеят в Стакевци. За мен е изключително важно да се подкрепят инвеститорите, тяхната дейност и в същото време това да става при съблюдаване на интереса на местната общност. Така, че ползите от инициативите да бъдат за всички.

Радио „Фокус“: Стимулира ли дребния бизнес туристическия поток към Белоградчик?

Мирослава Чавдарова: Да. Хотелите, къщите за гости привличат все повече туристи в Белоградчик. Общината печели от таксите при посещение на историческите музеи, на пещера „Магура“. Туристите остават в Белоградчик, те купуват различни сувенири, посещават заведения за обществено хранене – т.е. те оставят средства в нашия град, което е добре, което подпомага именно дребния бизнес на моите съграждани.  Развитието на хотелския бизнес в Белоградчик води до разкриването на работни места, до наемането на хора от нашата община.

Радио „Фокус“: Но, по-големият туристически поток означава и повече разходи за поддръжка на улици, за повече средства за чистота на тези улици, паркове и градини. Имате ли тази възможност?

Мирослава Чавдарова: Всяка година Общинският съвет приема програма за капиталови разходи, а те включват именно поддръжката на улиците. Вярно е, че финансовите възможности на общината не са големи и за това ние, общинските съветници определяме кои улици приоритетно трябва да се ремонтират. Тук е важна и ролята на Европейското финансиране, това е ресурс, от който можем да се възползваме и е изключително важен за развитието на региона ни.

Анна ЛОЗНОВА

 

.