Мирослав Йотов, ДАМТН: 170 са констатираните несъответствия при слънчевите очила и 220 при детските играчки по време на кампанията „Безопасно лято 2019“

Мирослав Йотов, директор на Дирекция „Надзор на пазара“ в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), в интервю за Радио „Фокус“ – Варна по повод края на кампанията „Безопасно лято 2019“.

Фокус: Г-н Йотов, приключи кампанията „Безопасно лято 2019“. Колко проверки бяха осъществени през периода?

Мирослав Йотов: Както от предната вече 5 година провеждаме кампанията безопасно лято, като акцентираме на различни видове продукти и различни групи продукти. Основно тази година отново наблегнахме на личните предпазни средства, които включват слънчевите очила защита на очите от слънчево заслепяване с общо предназначение и играчки, изстрелващи предмети. Проверките се извършиха на територията на цялата страна. Обхванаха всички търговски обекти. Знаете, че слънчевите очила се предлагат дори и на щендери, на пешеходни зони, на сегии. Така, че важно е да обхванем възможно най-много търговски обекти и следствие на нашите проверки са проверени общо 399 обекта в рамките на 2 седмици.

Фокус: Какво установихте? Колко продукта бяха проверени при двете категории?

Мирослав Йотов: Данните от проверките показват, че от общо проверени 457 слънчеви очила с несъответствие са 170 продукта, като без маркировка са 45, без инструкции за употреба на български език – 156 и към 160 продукта са предприети административно-наказателни действия. Процента наистина е огромен на несъответстващите продукти и затова ние ще наблегнем и в следващите периоди на извънредни проверки на слънчеви очила. При играчките от проверени 220 продукта в несъответствие са 48, като основно несъответствие е 3 продукта без маркировка и 24 продукта, които са без инструкция за употреба на български език. Все още се наблюдава при детските играчки за 33 продукта, че са без име и адрес на отговорния икономически оператор, който пуска продукта на пазара – вносител, производител или и вносител и производител. Това налага допълнително работа и с нашите колеги от Агенция „Митници“, където имаме споразумение за взаимодействие и ще се опитаме и за тази категория продукти – играчките, ние имаме ежедневно контакти с тях, имаме уведомления, но знаете, че 100% контрол не може да бъде извършен на митница. Така, че се опитваме и в тази посока да работим с взаимодействие с колегите от Агенция „Митници“, за да можем да предотвратяваме вноса и пускането на пазара на продукти, които са несъответстващи.

Фокус: Ако може да се насочим конкретно към слънчевите очила. Какво показват данните в сравнение с 2018 г.?

Мирослав Йотов: Тази година за разлика от миналата година несъответствията са повече – около 15% е завишението. Като ако сравним с данните от по-предходната година, говорим за 2017 г., може би данните са приблизителни като несъответстващи продукти. Затова тази година решихме да вземем отново проби за изпитване, тъй като от 2017 г.  взетите проби половината от тях несъответстваха. През мината година от взетите проби всички съответстваха. Затова тази година отново наблегнахме т.е. логиката ни показваше, че след като имаме завишаване на процента на несъответстващи продукти на пазара, добре би било да се вземат и проби за изпитване. И резултатите, които излязоха  през изминалата седмица от лабораторията показват, че отново имаме към половината от взетите проби несъответстващи. Което ще предположи изготвяне на оценка на риска и съответно издаване на заповеди и спирането на тези продукти от разпространение в търговската мрежа.

Фокус:  В случая в коя посока бяха констатирани най-много нарушения, ако можем да кажем при слънчевите очила и какви са предприетите действия от ваша страна?

Мирослав Йотов: Основно по-високия процент на несъответствията, това е без инструкция на български език, както казах, 156 броя. Разбира се, към тези очила веднага са предприети действия, както и към тези, които са били без СЕ маркировка. Те са спрени от продажба, като тези които са без маркировка, те ще бъдат и унищожени. Тъй като няма как да бъде извършено отново изпитване, няма го отговорния икономически оператор, който да поеме това задължение. Тя в търговски обект са открити тези продукти все пак. Но тези, които са без инструкция на български език има възможност да бъдат окомплектовани, проверени отново и ако всичко е наред, те да бъдат пуснати отново на пазара.

Фокус: Имаше ли изтеглени?

Мирослав Йотов: Разбира се, тези 45 вида без СЕ маркировка те са спрени за продажба и изтеглени от пазара.

Фокус: Г-н Йотов, дирекцията работи и по сигнали. Имаше ли такива подадени през периода?

Мирослав Йотов: Конкретно на място и за конкретен продукт не са подавани сигнали в този период. Говорим конкретно за продукти, които са включени в кампанията – слънчеви очила и играчки, изстрелващи предмети. Но ние ежедневно получаваме сигнали и жалби, включително и препращани за разглеждане по компетентност от Комисията за защита на потребителите. Основно продуктите са и електро имаме и играчки, както и крайни устройства, радио устройства т.е. мобилни телефони. Знаете все повече чува се в пространството, че имат проблеми хората при мобилните телефони. Дали е вследствие на неправилно използване или в последствие се установява дали ще  е някакъв дефект фабричен, ние трябва да го проверим този случай и да го изясним заедно с колегите от Комисията за защита на потребителите, за да се предприемат съответните адекватни действия. Както за ограничаването разпространението на несъответстващ продукт, ако се окаже, че е такъв, така и удовлетворяване на съответната рекламация, която е в компетенцията на колегите от Комисия за защита на потребителите.

Фокус: Приключи кампанията, но може би проверките няма да спират до тук?

Мирослав Йотов: Проверките в никакъв случай няма да спрат. Те ще продължат, включително и със вземане и изпитване на продукти. Ние в момента сме се фокусирали върху голяма гама продукти, включително и играчки, които са атрактивни за децата. Вземаме проби, изпитваме. Има интересни резултати, които се получават от лабораториите и съответно ние трябва да предприемаме нашите адекватни действия.

Фокус: Искате ли да допълните нещо?

Мирослав Йотов: Ако ми позволите да кажа, че работата на държавните органи с мас медиите е изключително полезно за потребителите, за да стигнат нашите съвети и нашите резултати до потребителите и да са надеждно информирани как трябва да бъдат окомплектовани продуктите, когато те ги пазаруват от пазара. Задължително да има СЕ маркировка върху продукта или опаковката му. Задължително инструкции за  експлоатация на български език. Задължително наименование и адрес на производител, вносител, за да може да има проследимост към този, който ще предприеме съответните коригиращи, ако продукта се окаже, че е несъответстващ.

Бояна АТАНАСОВА