Мирослав Йотов, ДАМТН: CE маркировката  означава, че продуктите са преминали съответните изпитвания и отговарят на европейски норми за безопасност

Мирослав Йотов, директор на Дирекция „Надзор на пазара“ в Държавната агенция по метрологичен и технически надзор в интервю за Радио „Фокус“ – Варна във връзка с кампанията „Безопасно лято – 2019“.

Фокус: Г-н Йотов разкажете ни за кампанията „Безопасно лято – 2019“, която вашата дирекция стартира?

Мирослав Йотов: Кампанията стартира официално на 17 юни тази година, за няколко поредни години виждаме., че имаме успех и провеждаме тази кампания безопасно лято. Тъй като основната наша грижа е да имаме превенция – да осигурим добра превенция на пазара и да имаме безопасни стоки за потребителите. Основното, на което акцентираме са атрактивните продукти, които се използват в този период. Най-вече говорим за слънчеви очила, които се водят към категорията лични предпазни средства и детските играчки, като всяка година акцентираме на различните нови модели и видове играчки, които се появяват на пазара или такива, с които ние виждаме, че има засилен интерес при покупката и съответно имаме сигнали и жалби за дефектирали стоки, за стоки, които са така да се каже с мнение, че са опасни, за да вземем проби и да изпитваме.

Фокус: Какви обекти ще бъдат проверявани?

Мирослав Йотов: Значи, ние не категоризираме и не приоратизираме обектите, които трябва да проверяваме. Проверяват се абсолютно всички обекти. Целия наличен състав на дирекцията, който наброява 66 човека, са включени в проверките по график. И се проверяват от най-малките сергии, щендери, стандери и т.н. до най-големите търговски вериги и магазини.

Фокус: Относно детските играчки. Има ли такива, на които ще обърнете по-голямо внимание по време на проверките и за какво трябва да внимават родителите?

Мирослав Йотов: Да, за тази година сме конкретизирали върху играчките изстрелващи предмети, но ако вземем и обърнем внимание генерално за играчките основното, което е, че родителите трябва да съблюдават: първо, категорията играчки, която купуват за детето дали е подходяща за възрастта и това трябва да е оказано на съответната опаковка или на самата играчка върху етикета. Тоест ако детето е под 3 години трябва задължително да има текст, че играчката е предназначена за деца под 36 месеца, тъй като ако имаме забранителния знак – забранена за деца до 36 месеца, това означава, че играчката не е годна, съдържа малки части най-вероятно и те лесно могат да се отделят и да попаднат в така наречения „цилиндър“, който имитира устата на дете и то може да погълне т.е. тази малка част може да премине през гърлото, да попадне в трахеята и да причини задушаване или недай си боже да имаме и фатален изход. За играчките, които изстрелват предмети, основното, на което ще наблягаме тази година е първо да нямат остри върхове и метални върхове за забиване на стрелите, които се изстрелват или на изстрелващите предмети на дадената играчка. На второ място задължително трябва да гледаме наименование и адрес на производител, които трябва да са трайно отбелязани върху етикета на продукта, тъй като това дава възможност да се стигне до отговорния икономически оператор, който е пуснал продукта на пазара и ако той е несъответстващ да предприеме съответните коригиращи действия и ако се налага да ги изтегли от пазара и да ги унищожи. На следващо място е така наречената CE маркировка, която е графичен знак, който показва, че продукта е преминал всички тестове за безопасност и отговаря на европейските норми, хармонизирани към директивата за играчки и това гарантира, че продуктът е преминал тези тестове и е покрил изискванията за безопасност. И не на последно място, задължително инструкцията как да се използва този продукт по такъв начин, че да е безопасен за детето. В много често от случаите има и съвети на производителите, че продуктът – играчка задължително се използва от детето под родителски контрол. Не трябва да забравяме, че родителския контрол е да не кажа 90% от гарантираната сигурност за правилното използване на играчката от детето.

Фокус: Какви са най-честите нарушения при детските играчки?

Мирослав Йотов: Най-честите нарушения са липса на наименование и адрес на производителя и вносителя, както и липса на инструкция за използване. Съответно глобите, които налагаме са от 250 лв. за едно нарушение до 1000 лв. При повторно нарушение глобата расте. Сега това, което прави впечатление, е че когато продуктът няма CE маркировка по процедура ние веднага издаваме заповед и спираме разпространението на всички бройки от този продукт в търговския обект докато не се изясни ситуацията – дали това е вина на производителя, че не е поставил CE маркировката или въобще не е преминал тестовете за безопасност. И в този случай след като стигнем ние до самия производител или вносител, ние предприемаме последващи действия, за да се ограничи цялата партида или цялото производство, ако се окаже, че въобще не са провели такива тестове.

Фокус: Нека да се обърнем и към другия продукт, обект на проверките – слънчевите очила. Какво ще кажете за тях?

Мирослав Йотов: Основното, което ни прави впечатление е, че през 2017 г. около 33% бяха нередовните продукти – продукти, които са с несъответствия открити на пазара от категорията слънчеви очила. За миналата година процентът е намалял и беше около 17%. Виждате почти двойно намалява за не съответстващите продукти. Но това, което прави впечатление, е че въпреки че са обявени категориите на слънчевите очила върху самите изделия, ние вземаме проби и изпитваме. Тази година също сме взели проби. Тези проби, които бяхме взели през 2017 г. се оказа, че 50% от слънчевите очила, които сме изпитали не съответстват и не покриват декларирания клас на защита на очилата. Което е свързано и с UV лъчението т.е. трябва да има добър филтър, който да отговаря и съответно да спира ултравиолетовите лъчи и за да не облъчват тялото. Да не говорим, че когато имаме слънчеви очила категория 4, те са с много плътен филтър на покритие също 100% UV зашита и те не са подходящи за шофиране, тъй като не дават ясна и прецизна визуализация на шофьора за пътя и той може да извърши ПТП.

Фокус: На какво е важно да обърнат внимание хората при закупуването на слънчеви очила?

Мирослав Йотов: И тук както и при детските играчки на първо място да спомена, че трябва да имат поставена CE маркировка, което означава, че тя са преминали съответните изпитвания и отговарят на европейски норми за безопасност. На второ място трябва да бъде обявен класа и категорията на очила върху рамките. На трето място трябва да има инструкция как да се използват, за къде са предназначени да се използват, дали не са забранени за шофиране и съответно как трябва да бъдат почиствани, за да се гарантира, че няма да има надраскване и няма да има увреждане на филтъра, който е върху очилата и стъклото. И не на последно място, наименование на производител и вносител, които задължително трябва да бъдат върху придружаващата инструкция, тъй като тe няма как да се поставят върху очилата.

Фокус: Г-н Йотов, а стават ли по-активни хората при подаването на сигнали?

Мирослав Йотов: Разбира се, потребителите вече са в достатъчна степен грамотни, знаят какво купуват. Не винаги очакванията се покриват с купуването на това изделие, понякога са разочаровани. Но има и такива случаи, където имаме и инциденти. Разбира се, много са жалбите и сигналите, които се подават, включително и жалбите, които се подават чрез Комисията за защита на потребителите. Те се препращат за решаване по компетентност при нас, когато са в нашата област и нашите компетенции. Ние работим съвместно с Комисията за защита на потребителите. Там където са нашите задължения ние предприемаме съответните действия и когато вече имаме, за да ограничим разпространението на тези продукти, ако се налага в повечето от случаите, ние вземаме и изпитваме от дадените партиди и ако се потвърди, че продуктът е не съответстващ ние го спираме със заповед и се изтеглят всички налични количества от дадената партида и те се унищожават или се изнасят. Ако не са със сериозен риск на опасност могат да бъдат изнесени и в трети страни, където не важат правилата на европейското законодателство. Друго, което прави впечатление е, че ние все по-активно работим с Агенция „Митници“ и съгласно нашето споразумение, което имаме с тях, което ни задължава от регламент 765 на ЕС, предварително подаваме а и периодично подаване, не само продуктовите групи, а и ако имаме вече установени нарушители като вносители, подаваме и може да проверяваме продукцията, която внасят на митница преди внос. И трябва да ви кажа, че имаме и добри попадения на продукти, които ограничаваме, за да не влизат на територията на ЕС, като пазар, който е България, който е част от ЕС.

Фокус: Г-н Йотов, искате ли да добавите нещо?

Мирослав Йотов: Ами това може би, че наистина имаме разместване и на екипите тази година, което го правим вече по кампаниите т.е. от едно населено място, от един териториален отдел се изпращат екипи в друг или  се правят смесени екипи между няколко отдела. За да може първо да се уеднакви работата между инспекторите, да имаме една по-ползотворна кооперация между самите инспектори и съответно да имаме по-добра производителност. И смятам, че и резултатите, които вече се наблюдават с несъответствията, които се откриват с продукти, които не са малко и съответно административно-наказателните действия ще бъдат в по-голям обем. Показва, че и малките места, които вече засягаме и проверяваме, за да имаме така да се каже, равнопоставеност на потребителите в цялата държава, ще гарантира един по-добър и изчистен пазар и съответно потребителя ще бъде в максимална степен защитен.

Бояна АТАНАСОВА