Мирослав Стоянов, ОДМВР-Пазарджик: Предприети са сериозни мерки за превенция от горски и полски пожари

Снимка: Община Симитли

По повод повишаването на температурите и опасността от пожари, Радио „Фокус” – Пазарджик потърси за коментар говорителя на ОД на МВР в Пазарджик за предприетите мерки за превенция на горски и полски пожари.

Фокус: Г-н Стоянов, какви мерки за превенция от пожари са предприети в област Пазарджик?

Мирослав Стоянов: Поради очакваните по-сериозни горещини са предприети необходимите мерки за превенция от пожари. Тези мерки са от страна Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”, съвместно с колегите им от звената на Районните управления „Полиция” по места, особено за пожарите в горския и селскостопанския фонд. Освен това мерки за превенция се осъществяват съвместно и с представители на различни горски стопанства и дивечовъдни станции, така че да се обезопасят горските площи със съответните разделителни ивици, със съответното наблюдение или мониторинг за възникнали още в начална фаза пожари.

Фокус: Какво се прави за намаляване броя на запалванията на сухи треви, стърнища и отпадъци?

Мирослав Стоянов: Много голям проблем през годините ни създава безразборното палене на стърнища, сухи треви и отпадъци. Това е основната тема, върху която бих искал да акцентирам. Изключително много ресурс като време, като хора, като разходи по горива и разходи по амортизация на техниката, дават колегите от РД „Пожарна безопасност и защита на населението”, за да се отзовават на сигнали за запалени сухи треви и стърнища. На първо място подобен род действия застрашават пряко горския и полския фонд. Обикновено в близост до сухи треви има горски масиви, където ако се прехвърли пожара в това сухо време с по-високи температури, овладяването му би било много по-трудно и би довело до много сериозни щети в горския фонд, а горите се възстановяват в продължение на десетки години. Отделно от това подобни пожари от сухи треви и стърнища биха могли да се прехвърлят в полския фонд, където има земеделски култури и да нанесат непоправими щети на селските стопани.

Фокус: Има ли други рискове?

Мирослав Стоянов: Друг риск, който създава безразборното запалване на сухи треви и стърнища е задимяването в района на натоварени пътища. През годините имаме не едно или две, включително и тежки пътнотранспортни произшествия в резултат на намалена видимост. Наред с административната и наказателна отговорност, който носят хората, които си позволяват да палят сухи треви стърнища и отпадъци, а това са именно пастири, това са хора, които искат да почистят земеделските си площи от стари насаждения или от окосена вече трева, това са собственици на имоти в близост до подобни пасища. Те почистват имотите си, натрупват отпадъците на едно място, смятайки, че по този начин ги унищожават съвсем безопасно.

Фокус: Има ли система за наблюдение и контрол, която да подпомага превенцията на пожарите?

Мирослав Стоянов: Създаден е мониторинг на територията на цялата област Пазарджик. Ангажирани с това са представители на държавен противопожарен контрол, кметове на населени места, съвместно и с дежурните екипи на „Охранителна” и „Пътна полиция”, които ако забележат подобни хора, следва задържане. Там, където има условия за съставяне на акт за установяване на административно нарушение, съответно по наредбата за този тип безопасност, а там, където има установени материални щети, в резултат на подобна безразсъдна дейност, следва доклад до прокуратурата и образуване на наказателно производство. Призоваваме всички да бъдат внимателни, предстоят сухи дни, с по-малко влажност. Да не палят безразборно сухи треви, стърнища и отпадъци, за да се създават предпоставки за инциденти не само с материални щети, но и костващи живота на гражданите.

Ваня НИКОЛОВА