Мирослав Янчев, кмет на Община Златоград: Откриването на ГКПП „Златоград“ укрепи българо-гръцките отношения и допринася за превръщане на Общината в желана туристическа дестинация

 

Мирослав Янчев, кмет на Община  Златоград  в интервю за сутрешния блок „Добро утро, България“ на Радио „Фокус“ по повод старите и нови проекти на Община Златоград, както и как приключи 2018 година.

Водещ: Този месец стават 8 години от откриването на граничен контролно-пропускателен пункт „Златоград“. Как той допринася за превръщането на общината в желана туристическа дестинация?

Мирослав Янчев: 2010 година на 15 януари се откри граничен контролно-пропускателен пункт „Златоград“, който пункт изигра изключително важна роля към онзи момент не само за българо-гръцките взаимоотношения, защото този пункт беше единственият между Гоце Делчев и Капитан Петко, Свиленград. Границата, която се отвори, беше показателна и тя отвори и другите граници. Оказа се, че отварянето на българо-гръцката граница изиграва важна социално-икономическа роля. В случая Златоград много спечели от този пункт, защото освен това, че се разви икономически, ние доразвихме и българо-гръцките отношения. Имаме вече няколко проекта, които реализираме с гръцки общини. 2010 година беше много важна за бизнеса. След кризата малките предприемачи, независимо дали в сферата на услугите, дали в сферата на производството, започнаха да работят, увеличи се обмена на стоки между Златоград, както и туристическия поток.

Водещ: Направихте ретроспекция за ролята на този пункт. А каква оценка направихте за изминалата година за Община Златоград?

Мирослав Янчев: Смятам, че ако има кмет, който да се оплаче от това, че няма работа или, че няма пари, е несправедливо и неточно. Златоград работи по няколко проекта. Ние си поставихме още преди 12 години с моя екип приоритети, по които работим. Направили сме концепции за различните направления за управлението на територията на Златоград. И трябва да ви кажа, подчинени всички действия на тази концепция, сега се радваме на доста реализирани проекти. Успешна година беше 2018-та. Ние завършихме много важни проекти по енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“. С 9 многофамилни жилищни сгради и 4 обществени сгради Златоград вече може да каже, че за малък град над 27 сгради са санирани и са въведени енергоефективни мерки. Някой ще каже „голяма работа, 27 сгради“, но аз смятам, че освен че са обновени тези санирани сгради, вече имаме много спестена първична енергия годишно, а тя се пада средно над 60% на всички сгради. И тук вече е много важно да кажа, че така спестените парниковите газове в Златоград са много. Това е един от приоритетите, благодарение на тези енергоефективни мерки Златоград като малка община с ограничен структурен дефицит и  тази икономия, която се прави, даде възможност Златоград да не покачва данъците вече над 10 години. От 2007 година данъците в Златоград не са пипани – нито данък сгради, нито данък МПС. За първи път с този екологичен компонент леко ще бъдат завишени данък МПС, но казвам леко, защото има коли, които са с по 20 лева данък и 15 лева в Златоград. Смятам, че изключително важно е всички екипи- кметски, местните власти да работим в това направление. Много проекти се реализираха в подготовката на важни стратегически документи, които са ни важни за местната власт. По-скоро ще спомена общия устройствен план на община Златоград. Той вече е с  решение на общински съвет. Минал е една дълга процедура, над 3-годишна процедура с финансиране на Министерството на регионалното развитие. Общ устройствен план, който според мен е един от основните документи за управление на територията за 20 години, който начертава перспективата на Златоградска община. Генерален план за движение на Община Златоград беше изготвен през изминалата година. Изключително важен план, с който да се покаже посочността на улиците, транспортно-експлоатационните качества да се определят на уличната мрежа, да се оформят трасетата за непрекъснат и прекъснат транзит. Планът засяга паркирането, важните неща, които касаят всеки един гражданин на общината. Не бих казал, че е трудна година по отношение на българо-гръцките отношения, Златоград е единствената община в Смоленска област, която реализира два проекта съвместно с гръцка община. Два изключително важни проекта. Единият е със  здравно направления, другият за превенция за безопасност от пожари. Закупува се техника, линейки, мамографи по единия проект, медицинско оборудване, както се санира и една здравна служба в село Старцево. По другия проект се закупуват високопроходими оборудвани автомобили за пожарна безопасност, оборудване на екипировка на доброволчески състав, както АТВ, дронове – нещо интересно и ново в гасенето на пожари и локализиране на териториите за пожари. Благодарение на тези проекти всичките тези неща ще бъдат  закупени. Реализират се и други проекти по инфраструктурата, в Златоград през 2019-та година, над 26 улици ще бъдат асфалтирани. Споменавам ги, защото усещането ми като кмет от 12 години е, че ние хората по-малко се интересуваме от това какъв въздух дишаме, а се интересуваме по каква улица вървим. Дори и да сме без работа, ние искаме да вървим по асфалтирана улица. Ние работим в тази посока, смятам, че ще бъде изключително успешна година, благодарение на Програмата за развитие на селските райони. И благодаря на моя екип, който не малко усилия се положиха в тази посока, за да може да се радваме ние на благоустроени улици, на подобрени настилки. Тук е моментът да благодаря и на Правителството, което отпусна средства с постановление на Министерски съвет за подмяна на водопроводна и канализационна мрежа. Описах накратко изминалата година и предстоящите проекти, малка община като Златоград с подкрепата на Правителството, и с активното участие по оперативните програми и по Програма за развитието на селските райони, се оказа, че може да се направят много работи и да се промени обликът и да се променят условията на живот в такива подобни населени места.

Водещ: Говорихте за уличната мрежа. Премиерът вчера призова кметовете да полагат повече грижи по пътищата, ако искат те да са общински и да се ползват без винетки от гражданите. Каква позиция ще заемете по този въпрос?

Мирослав Янчев: Подкрепям премиера, защото когато говорим за един път, независимо дали е собственост на общината или на държавата, а касае съответната община, смятам, че и кметът трябва да допринесе за това. Уличната мрежа дали ще бъде на Агенция „Пътна инфраструктура“, дали ще бъде на държавата в случая, или на общината, ние сме отговорни под някаква форма да се поддържа. Не може наистина да се оправдаваме с частна, общинска или с държавна собственост: „Това не е наша собственост, държавата да го мисли.“ Да, но тя касае населението на твоята територия. Аз подкрепям напълно премиера, защото, давам пример със Златоград, първокласна пътна мрежа, която в управлението на АПИ община Златоград изготви проект за такъв тип благоустройство, ние изготвяме проект да сключим споразумение с Агенцията за прехвърляне на този проект в активите на Агенцията. И благодарение на такъв проект, който го изготви община Златоград, АПИ кандидатства по Оперативна Програма „Трансгранично сътрудничество“ и получи финансиране. Това са 11 милиона. Тоест благодарение на активността на местната власт и партньорството с Агенцията, ние направихме проект около, сега не искам да се ангажирам, но мисля, че бяха около 13 км, които бяха на стойност около 1 милион лева с цялата инфраструктура, която касаеше и Златоград. Смениха се тротоари, бордюри, пътни знаци, хоризонтална и вертикална маркировка. Чувам много често колеги да се оправдават „То не касае общината, защото не е наша собственост“. Да, но тя касае инфраструктурата на вашата община, защото минава през вашата община през вашия град, през вашето село. Така че тук е моментът да се споделят отговорностите дотолкова, че да не се прехвърля топката на един и на друг и да се работи съвместно. Защото повярвайте ми, хората не ги интересува улицата или пътя дали е общински или е държавен. Те вървят по кални или по разкопани улици, или по неподдържани. Както и болницата – никой не го интересува, когато влезе в една болница дали е доболнична помощ, болнична или бърза, спешна медицинска помощ са две различни, три различни структури. Да, когато влезе един човек в болница, той гледа едно здравеопазване. И при инфраструктурата е така.

Водещ: Господин Янчев, накрая на нашия разговор вие казахте, че по проекта около 26 улици ще бъдат асфалтирани – проект от миналата и тази година. Има ли проекти, които ще започнат тази година?

Мирослав Янчев: Има доста проекти, които са във връзка с площадите, ще се увеличи парково пространство в Златоград. И мога да кажа, че така малкия град се нарежда като площ на парково пространство близо до големи градове. В Златоград тези зелени площи се използват за отдих и туризъм. Предвиждаме да се разширяват гробищни паркове и други улици. Най-важният проект в Златоград, който има добавена стойност, е проектът за геотермалната вода. Имаме изпълнен сондаж, който вече е въведен в експлоатация, търсим средства за реализиране на останалата част от проекта, тоест да се вкара водата в Златоград и да се развие балнеологията. Защо казвам с добавена стойност – защото за тези проекти, които ви споменах преди малко, те се обезсмислят, ако не задържим хората с работни места. А това е проектът, който всъщност, освен че ще даде възможност да намалим вредните емисии, да се отопляват сградите с по-малко средства, защото водата е – не споменахме водата е 90 градуса по целзий, която е изключително благоприятна като температура за отопление на сгради и отделно ние може да развием балнеологията с тази вода. Бизнесът е готов. Има вече доста хотели, които имат басейни и спа центрове. Така че този проект е нещо, с което ставаме и си лягаме като екип, започваме оперативките с него и аз ставам и лягам с тази идея, че този проект ми е на първо място и трябва да бъде реализиран.

Водещ: Господин Янчев, пожелаваме ви да реализирате всички проекти. Ние ще продължим да говорим и за този важен за вас проект в бъдеще време.

Елеонора Чолакова