Мирослав Янчев: Община Златоград разчита на стабилна финансова политика, голяма събираемост на данъците и на европейските средства

Кметът на община Златоград в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

 

„Фокус“: Г-н Янчев, какви проекти ще бъдат реализирани в община Златоград през 2018 г.?

Мирослав Янчев: Тази година очакванията ни са да реализираме два основни пътя в общината. Единият от тях решава връзката между село Аламовци и Златоград, като тази отсечка ще бъде рехабилитирана. Другият път е Печинско – Сташимир. Това са два пътя, които са финансирани по Програмата за развитие на селските райони и са на обща стойност около 5,8 млн. лв. Очакваме за 17 улици да бъде взето решение дали ще бъдат одобрени или не, защото в Златоград голяма част от улиците са неасфалтирани и затова очакваме и реализацията на този проект. Единият от пътищата засяга и част от Златоград – връзка, която прави с републиканска пътна мрежа и минава през града. Проектът е важен, защото така ще имаме една втора главна пътна артерия в града, не само по улица „България“, но и по улица „Беловидово“. С реализацията на проекта около 2 км от пътната отсечка ще бъде в чертите на града. Очакваме и реализацията на редица малки проекти, които са Инвестиционната програма.

„Фокус“: През последните години Златоград се превръща във все по-привлекателна туристическа дестинация, увеличават ли се туристите в общината?

Мирослав Янчев: В Златоград през изминалите години немалко е направено, за да може да привличаме туристи. Това се прави съвместно с бизнеса. Освен, че културния календар е наситен изключително много с празници и културни мероприятия, вече имаме и над 15-годишна история с развитието културния туризъм чрез музеите работилниците в етнографския комплекс. Това се знае от всички в региона, че е частна инвестиция, развиваща се през годините като публично-частно партньорство. Нещо, което беше оценено през годините и дори получихме награда за предприемачество от Европейската комисия. Полагаме много усилия за привличане на туристи в Златоград. Неслучайно направихме Празник на чевермето, на кафето, Делювите празници и много други, които са достойни да бъдат посетени и да бъдат емблема на Златоград.

„Фокус“: Споменахте за Празника на чевермето, който предстои скоро, кога ще се проведе и какво предвиждате да има на него тази година?

Мирослав Янчев: На 5 май ще се проведе Празникът на чевермето и ще се завъртят 150 агнета. Той е много интересен не само за гостите, а и за местните хора, защото освен, че чрез него подпомагаме всички малки ферми в общината, които отглеждат агнета, отделно показваме в този ден традициите, нашия фолклор и обичаите. На място се вижда и начина на произвеждане на кулинарните изкушения, с които е известен не само Златоград, а и Родопите – клинове, пататници, качамак, бърканото мляко и и други, които нагледно може да се видят. На 6 май също е предвидена фолклорна програма, за да може и през трите почивни дни, гостите на Златоград да се забавляват.

„Фокус“: Очаквате ли много гости за Празника на чевермето и запълнена ли е вече легловата база в общината?

Мирослав Янчев: Не само са пълни хотелите в Златоград, а и в региона. Празникът е интересен, атрактивен и е посещаван не само от гостите от региона, а и от чужденци. Идват много гости от Турция и Гърция за него. Той е атракция, която се заслужава усилията на моя екип, на съгражданите и бизнес,а за да бъде реализиран.

„Фокус“: А какви са проблемите в община Златоград и какво се прави за разрешаването им?

Мирослав Янчев: Инфраструктурата е сериозен проблем в малките населени места – липса на улици, липса на асфалт по улиците. Не бих казал, че заетостта е един от основните проблеми в Златоград, защото там усещането вече е, че бизнеса има голяма потребност от работна ръка. Разкриват се работни места. Някои предприятия си увеличиха дейността и човек, на който му се работи, винаги може да намери работа. По-скоро социалното политика, която община Златоград развива трябва да обхване тези рискови групи, които са със специфични потребности. Те са обхванати в центрове, но общината трябва да се ангажира със заетост за тях. По отношение на предстоящите проекти, които общината си е поставила за цел е усвояването на геотермалната вода в Ерма река. Това е нещо, което доста години го коментираме като проблем, че в Златоград вече е време да има геотермална вода в самия център на града не само в Ерма река. За информация ще кажа, че имаме в Ерма река напълно изграден сондаж, който е с дебит 26,5 литра в секунда. Това е изключително сериозен ресурс, при температура на водата над 90 градуса. От четири години искаме да го експлоатираме по най-добрия начин в Златоград. Имаме сертификат от Министерството на здравеопазването за лечебните свойства на водата и каква минерализация има самата вода. Тя е изключително полезна и лековита. С бизнеса сме правили няколко срещи в тази връзка и сега водим разговори за актуализация на проекта като водата да бъде ползвана само за балнеология, а не както бе предвидена досега за отопление на града по проекта от 2008 г.  Сега идеята ни е водата да се ползва само и единствено за балнеолечение, за да намалим стойността на проекта. Това е нещо, което е изключително сериозно като промяна, но тя е съгласувана с бизнеса и ще бъде резулирана от Общински съвет, за да може да се преработи работният проект и да се намалят показателите. Не за 26 литра в секунда да бъде водата в Златоград, а да бъде за по-малко, тъй като стойността на проекта, който към момента съществува и имаме разрешение за строеж на стойност около 16 млн. лв. Това е нещо, за което към момента не можахме да осигурим средства и да намерим правилната форма за финансиране и затова ще препроектираме, за да намалим стойността и да намалим и дебита, който ще ни бъде необходим за развитие на белнеологията, а отоплението ще го оставим за по-късен етап. При нас съществуват и различни други проблеми, които ги има във всяка една малка община – комуникациите към Златоград не са лоши, главните артерии се подобриха през годините. Очаква се реализацията на един проект за превенция от пожари, който е финансиран от европейската програма за сътрудничество между България и Гърция. Друг проект имаме и за здравна услуга, която ще не позволи да закупим една линейка и да въведем телемедицината в село Старцево, което е най-голямото село в община Златоград. Това ще бъде направено за първи път, като ще бъде дадена апаратура, която ще се използва от лица в риск и това ще подобри състоянието им. Ще бъде направен и ремонт на здравната служба в Старцево по проекта.

„Фокус“: Какво е финансовото състояние на община Златоград, имате ли проблеми?

Мирослав Янчев: Златоград от 2007 г, откакто поех управлението му като кмет, си постави като приоритет финансовата стабилизация на общината. Тогава общината имаше задължения в размер на 2,5 млн. лв., към момента са 800 000 лв. Това е пътят – освен финансово да стабилизираме общината да не оставяме задължения на бъдещите поколения, защото това са наши пари и трябва отговорно да се отнасяме към тях и да не просрочваме и трупаме стари задължения, които да се плащат от следващите поколения. Всичко това струва много нерви, лихви и разходи за всяка една община. Въпреки всички тези ограничения които сме наложили през тези 10 години оттогава насам, ние и доста направихме и доста проекти реализирахме, като разчитаме на европейските проекти. Златоград е една от малкото общини, която получи най-малко средства от държавния бюджет с решения на Министерски съвет. С екипа от общината си направихме труда да изкараме всички постановления през последните години и всички решения на Междуведомствената комисия при бедствия и аварии и Златоград е на опашката – най-малко има средства по тези направления. Ние разчитаме единствено на стабилна финансова политика, на голяма събираемост от нашите данъкоплатци и на европейските средства.

Нели ГЕРГЬОВСКА