Михаил Ненов, директор на ОУ „А. Г. Коджакафалията“: Разкриването на трета паралелка няма да реши проблема на недоволните родители

През последните дни в Бургас има доста родители, които недоволстват, че децата им, които са учили в ОУ „Ал. Г. Коджафалията“ през изминалата учебна година в предучилищна група сега участваха за прием в първи клас на общо основание с останалите деца и останаха извън бройките при сформирането на паралелките за предстоящата учебна година. Стигна се дори до протест в двора на училището. По този повод Радио „Фокус“ – Бургас разговаря с  Михаил Ненов, директор на ОУ „Ал. Г. Коджакафалията“.

Фокус: Г-н Ненов, основателен ли е протестът на родителите и какво може да се направи?

Михаил Ненов: Всяка форма на неудовлетворени желания дава основание на хората и в частност на тези родители, за протест. Особено като се има предвид, че те са били в подготвителна група в повереното ми училище.

Относно факта, че всички ние като граждани на тази държава, трябва да спазваме законите дори те са в наш ущърб, смятам че като цяло нормативната уредба има върховенство.  Ние трябва да се придържаме към установените правила. Общините трябваше да се съобразят с изискванията на Наредба 10. Конкретно в община Бургас бяха дадени повече точки за деца, които са били в същото учебно заведение. Но в същото време разпореждането, че районът и уседналостта трябва да бъдат водещи и не могат други критерии да доминират при класирането, трябваше да бъде спазено.

При първо класиране 90% от децата са класирани на първо желание. Така че в конкретния случай имаме един казус, който колкото и да е парадоксален, той трябва да намери решението си само по законно установения начин.

В тази връзка единственото, което може да направим е да търсим такива решения. Но честно казано на база действащата нормативна уредба такова аз не виждат.

Фокус: В крайна сметка няма как да бъде разкрита трета паралелка?

Михаил Ненов:  Разкриването на трета паралелка няма как да реши проблема. Защото в крайна сметка освен тези деца има и много други, които чакат за второ класиране и много от тях имат адрес в района, т.е. има 2000 т., спрямо 1 500 за тези, които са били тук в предучилищна група.

Фокус: Всъщност колко деца от тях останаха неприети?

Михаил Ненов: 12 деца от общо 48. Това са 25%. Няма как да коментирам все още  какъв ще бъде изходът от второто класиране.

Фокус: Основно училище „Александър Георгиев  Коджакафалията“ бе открито миналата година. Какви цели си поставихте тогава и каква е равносметка ви за постигнатото?

Михаил Ненов: Основата цел беше да се сформира един добър екип, една добра училищна общност, която да привлече и децата, и родителите. Така че децата да идват с желание на училище, а родителите  да подкрепят и да вярват в това, което правим. Тази генерална цел за мен беше изпълнена успешно. Дори самият факт, че родителите организират протест не срещу училището, а с желание децата им да продължат да учат тук, е достатъчно показателен.

Екипът успя да създаде една нова визия за това какво може да се случва в класната стая. С изключително креативни идеи, оригинални подходи, включващи и използването на новите технологии, т.е. образованието до голяма степен стана близко до ежедневието и интересите на нашите деца. Затова станахме носители на редица награди, извоювани с изключително трудолюбие и желание за учене. Което според мен е висшата цел на образованието.

Успяхме да въведем така наречения интегриран подход на обучение. Успяхме да въведем и играта Майнкрафт като образователен инструмент, който позволява изключително широко приложение на знанията и уменията, като в също време се работи и в екип. Това са едно доста добри постижения за първата година.

Фокус: Какво предстои в момента?

Михаил Ненов: Тече приемът за първи клас. Започна и този за пети клас, където ще се разкрият 2 паралелки. Към момента има 148 кандидати.

Големият интерес е свързан с големи очаквания, така че тепърва предстои екипът да развие концепцията за това как ще протича учебният процес във втори и шести клас и ще усъвършенстваме процесът в първи и пети клас.

Голямата ми цел, която поставям пред себе си и пред екипа е да  внедрим в учебния процес един подход, който е базиран на идентифицирането и решаването на проблеми на общността, на града. Тоест по начина, по който учат децата да се опитват да решават някакъв казус, защото виждам в тях една готовност да помагат на света, в който живеят.

Фокус: Приемът на кандидатите за пети клас и тази година ли става на база постигнати резултати на кандидатите в начален етап?

Михаил Ненов: Тази година още повече опростихме начина за подаване на документи и съответно изискванията спрямо тях. Кандидатите трябва да представят Удостоверение за завършен начален етап, като се вземат предвид оценките им и портфолио с постижения от турнири и състезания, които им дават различен брой точки, в зависимост от това дали са взели призови места или просто са участвали. Различните състезания дават и различен брой точки, защото всяко има индивидуално ниво на трудност, като някои се припокриват с профила на училището. Затова залагаме повече на състезанията по математика, информационни технологии и английски език.

Веселина НИКОЛОВА