Михаил Узунов: Не може само да се изисква от служителя да изпълнява служебните си задължения, а същевременно да не му подобряваш условията на труд

Михаил Узунов – председател на Синдикално дружество 47 при РУП-Смолян, в интервю за Радио „Фокус” – Смолян по повод готовността на служители на МВР от цялата страна да излязат отново на протести.

„Фокус”: Г-н Узунов, защо се стигна отново до готовност за протести от ваша страна?

Михаил Узунов: До тази готовност за протести се стигна в резултат на тази реформа, която беше започната преди две години или малко повече от две години тръгна да се прави реформа, но без да има някаква ясна концепция какъв ще бъде крайният резултат от тази реформа. Какво ще се случи. Преди две години пенсионната реформа изкара голям брой служители извън системата, напускайки системата, тъй като не бяха сигурни как ще се развият в професионално бъдеще, имайки  предвид стажа, признатия им труд, предпочетоха да се пенсионират или да напуснат системата след като са придобили право на категория. Системата увисна с много голям недокомплект в момента, което пък доведе до изключително затруднение на работата и изпълнение на задачите по места. Не случайно резултатите, които се обявяват за битовата престъпност, колкото и да не желаем да го признаваме, това е един от тези резултати. Другото е следващата реформа, която е поде г-жа Бъчварова, въпреки нашите констатации, че тя е необмислена, отново има проблеми с нея. Няма ясна идея, няма развитие в бъдещето като стратегия какво ще се случи, как ще стане. Нейният резултат доведе до едно изключително тежко напрежение между служителите вече в системата, защото се случва на места, че в една стая работят служители, които работят почти едно и също, а получават четири вида заплати, което само по себе си води до напрежение първо между служителите, след това води до напрежение между служител – ръководител, а за изпълнение на задачите вече е въпрос на добросъвестност на тези служители.   Така че нещата са много тежки, отделно са другите проблеми, които си ги има по места. Това са „прословутите” дрехи, лично аз от 2013 г. не съм получавал униформено облекло, въпреки заявките, които съм правил. През това време аз съм си купувал облекло. Това са четири години, държавата на мен ми дължи едни 2 000 лв. за облекло. Не само мен, а всички служители, които са на този хал. Другото нещо – напрежението, което се породи след проведеното ССП и изявленията на политическото ръководство на МВР. Разнопосочното говорене. Тези неща пораждат напрежение между служителите. Нерешаването на този социален пакет довежда до това нещо. Не може само да се изисква от служителя да изпълнява служебните си задължения, а същевременно да не му подобряваш условията на труд, а на места и да ги влошаваш, като например наредбата за предпазната храна. Проблемите са много и са разнопосочни.

„Фокус”: Продължават ли да напускат служители от региона системата на МВР?

Михаил Узунов: Има два вида напускащи служители – едни се местят към други структури към вътрешността на страната, към пожарна, към Гранична полиция се пренасочват по една или друга причина. Другите служители, които напускат са такива, които взимат първоначално шест месеца неплатен отпуск, който им се полага, устроят се някъде на работа, след което напускат. Напускат хора, които са се доказали в службата, знаят че могат, знаят че знаят, те и затова напускат, защото отиват някъде на по-сигурно и където са оценили техния труд. Това е проблемът, недокомплектът  в Смолян е много голям, но пак няма обявяване на конкурси, ако се обявяват конкурси за назначаване, това са единични бройки, които просто не решават проблемите на региона, а тук при нас се очертава този регион, освен тежък туристически да стане с Пампорово, с желанията за развитие и инвестирането в туризъм, а туризъм е свързан пряко със сигурност се очертава с КПП-то да станем и международен път. Тук трябва да имаме качествен състав, който може да бъде докаран единствено с добро заплащане, добър социален пакет и добра предвидимост по отношение кариерното му развитие, друго няма как да се реши. Това е, което колегите искат. Не искат нищо повече, искат да работят в спокойни условия и да си изпълняват задълженията в спокойни условия. Всичко останало е преливане от пусто в празно.

„Фокус”: Да се върнем към 2015 г., тогава когато имахте протести, дори тук в нашата област се блокираха пътища, имаше спиране на движението, да кажете сега под каква форма смятате да протичат протестите и в какво всъщност се изразява тази протестна готовност?

Михаил Узунов: Значи това, което се случи през октомври 2015 година не беше провокирано и инициирано от нас, то беше провокирано от желанието на един министър да ореже едни социални придобивки на служителите и то без абсолютно никакви мотиви, без никакви консултации, без какъвто и да е диалог и това доведе до това напрежение. Колегите всички реагирахме по този начин, разбра се за какво става въпрос, вярно отмениха се тези неща, минахме на въпросния диалог. На 8 ноември тогава направихме един много голям митинг пред Народното събрание, събрахме се там, показахме какво искаме. Такива спонтанни прояви никога не изключвам да се случат, не ги подкрепяме, но ако някой ги предизвика с непремерени приказки и действия или желания винаги могат да се случат. Винаги сме били за законността, какви и кога ще бъдат протестните действия, ще се решава сега в събота и неделя, ако се наложи и по места ще правим. Ние трябва да покажем на обществото каква е истинската действителност в МВР, какво се случва. Това е.

„Фокус”: А сега какви са основните ви искания?

Михаил Узунов: Сега основните ни искания са отново за повишаване на заплатите на служителите, тъй като нашите заплати не са пипани. Министър Йовчев  като беше ги вдигна с 10%, след което вече нямаме никакво, но за сметка на това след него бяха орязани нощния труд, бяха орязани други такива придобивки, които имахме към социалния пакет, при което нашите заплати много изостанаха. Същевременно повдигането  на минималната основна заплата, пък доближи рязко нивото на минималната заплата, която е в МВР, която е около 650 лв. за новопостъпил служител, а по отношение на лицата, работещи по трудово право или по кодекса на труда там вече нивото е почти изравнено от едни 460 лв. до едни 480 до 502 лв. Значи там нивото е изравнено много, при което мотивацията за работа наистина вече отпада, а отговорността на тези хора не е малка. Така че нашите искания са първо по отношение на завишение на заплатата между 15 и 25% и трябва да има някаква категоризация и това да се направи в хода на едни преговори. Редовното получаване на униформи и компенсиране на служителите, които не са получавали дълго време униформи поне с два лимита, за да могат да си покрият разноските, които са направили при покупка на такива. По отношение на материално-техническото снабдяване. Тази практика вече да престане по отношение снабдяването на канцеларски материали и консумативи от самите служители. По отношение на предпазната храна. Тази наредба или трябва да се прецизира или пък по нея да се създадат съответните процедури да започне да се дава тази предпазна храна, тъй като дирекциите натрупват големи задължения и колегите ги съдят. Дирекцията освен лихви, плаща и адвокатски, и съдебни разноски. Това ни са исканията, не са много, могат да се удовлетворят, стига да има желание.

Даниела БОЙКОВА