Младежи от Кюстендил реализират проект  „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“

Кюстендил. Младежи от Кюстендил реализират проект  „Модел за активно участие на младежи в местното развитие“. Това съобщиха за Радио „Фокус” – Кюстендил от Сдружение „Младежки общински съвет” – Кюстендил. Проектът е финансиран по оперативна програма „Добро управление”. Вече е направено проучване и анализ на действащата правна и административна рамка, функции и организация на работа на областните и общински администрации и съвети, политики и дейности на държавата и общините в област Кюстендил. Проучването е включвало и основни проблеми, които трябва да бъдат решавани в региона, капацитет на областните и общинските администрации и съвети.  За целите на проучването е изготвен и разпространен въпросник до различни целеви групи, а след това е изготвен и доклад с резултатите от проучването и анализа, формулирани констатации и препоръки. Целта на проучването е да послужи като информационна база за разработване на идеен модел за паралелно младежко гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики и законодателство в област Кюстендил.
Венцеслав ИЛЧЕВ