Млади биолози от ППМГ “Нанчо Попович“ гостуваха в РИОСВ – Шумен

Снимка:РИОСВ- Шумен

Експерти от РИОСВ – Шумен посрещнаха в информационния център на екоинспекцията учениците от 10 и 11 клас с профил биология на ППМГ „Нанчо Попович“. Това съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Шумен. Младежите бяха запознати с дейността на екоинспекцията и научиха за работата в направление „ Биоразнообразие“. Младите хора дискутираха по глобални екологични въпроси в еко викторина с мото „Да потърсим най-доброто решение“. Влизайки в ролята на управляващи, младежите разискваха по въпроси за чистотата на въздуха, замърсяването на водите и почвите, по темата за отпадъците и разделното сметосъбиране и успяха да стигнат до мотивирани решения. За участието си те получиха грамоти и фиданки от вида Западна туя. По – късно растението беше засадено в училищния двор.