Млади изследователи представиха свои разработки на 12-ата докторантска научна сесия в Стопанска академия „Д. А. Ценов”

Велико Търново. Дванадесетата докторантска научна сесия се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, съобщават от пресцентъра на ВУЗ-а. Срещата за поредна година предизвика млади изследователи да представят свои научни разработки. Форумът традиционно се организира от редакционния съвет на „Годишен алманах научни изследвания на докторанти”, в който се публикуват студии и статии на младите изследователи. Участие в тазгодишната сесия заявиха 33 докторанти от редовна, задочна и самостоятелна форма на обучение. Научната сесия откри главният редактор на годишния алманах – доц. д-р Стефан Симеонов. Той припомни, че от миналата година изданието е включено в националния регистър на издания с научно рецензиране, признати от НАЦИД (Национален център за информация и документация). По думите на доц. Симеонов се наблюдава устойчив тренд към повишаване качеството на статиите и студиите, които се публикуват в докторантския алманах.

„Докторантската научна сесия създава научен продукт, който в момента е най-важния фактор за оценка и позициониране на едно висше училище в образователното и научното пространство”, каза в приветствието си към участващите докторанти и техните научни ръководители зам.-ректорът по научноизследователска и проектна дейност, доц. д-р Тодор Кръстевич. Той подчерта, че за изминалите години „Годишен алманах научни изследвания на докторанти” генерира най-голям брой научни публикации от всички научни издания в Стопанската академия.

Представянето на докторантските разработки бе организирано в две паралелно работещи секции. Първата секция обедини докторанти с разработки в областите финанси, макроикономика, застраховане и осигуряване. Във втората секция бяха представени изследвания в областите: контрол и анализ, стопанска отчетност, икономика на индустрията, аграрна икономика, мениджмънт, маркетинг, международни икономически отношения, туризъм и търговия.

В рамките на регламентираното време участниците презентираха своите изследвания, а членовете на съответните комисии поставиха въпроси и отправиха препоръки към авторите с цел усъвършенстване на изследователската им работа.

Тазгодишното издание на форума отново бе с конкурсен характер и журитата отличиха с награди най-добре представилите се трима докторанти във всяка секция. Класиралите се на първите три места бяха наградени с грамота и ваучер за закупуване на специализирана научна литература и подпомагане участие в научен форум. Стойността на ваучера за първо място е 120 лв., за второ – 100 лв., а за трето – 80 лв. Наградите на отличените шест докторанти връчиха зам.-ректорът доц. д-р Тодор Кръстевич, главният редактор на Алманаха – доц. д-р Стефан Симеонов и доц. д-р Румен Лазаров (член на журито в първа секция) и доц. д-р Красимира Славева – член на редакционния съвет и организационен секретар на изданието.

Първо място в първа секция зае Юлиян Бенов – докторант задочна форма към катедра „Финанси и кредит”, с изследване на тема „Анализ на актуалните проблеми в банковата сфера и нейната стратегическа ориентация в контекст на дигитализацията”. Във втора секция на първо място се класира Пресиян Василев – докторант редовна форма към катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”, с изследване на тема „Организационни подходи за минимализиране на кибер рисковете при одиторската дейност”.

Представените изследвания са в процес на рецензиране и отговарящите на изискванията ще бъдат публикувани като студии и статии в предстоящия брой на академичното печатно издание „Годишен алманах научни изследвания на докторанти”, което ще бъде отпечатано през 2020 година.