Многофункционална спортна площадка ще бъде изградена в двора на свищовското училище „Димитър Благоев“ по проект „Красива България“

Свищов. Многофункционална спортна площадка ще бъде изградена в двора на свищовското училище „Димитър Благоев“ по проект „Красива България“, съобщават от пресцентъра на Общината. Управителният съвет на програмата одобри за финансиране и реализация проектно предложение на община Свищов на обща стойност 191 489 лева.

В изпълнение на плановете си за развитие на културата и образованието през 2019 година, община Свищов кандидатства за участие в проект „Красива България“ към Министерството на труда и социалната политика с проектно предложение „Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов“. При реализирането на проекта община Свищов ще участва с 53 % от цялата сума, а останалата част, в размер на 90 000,00 лева, ще бъде предоставена от Министерство на труда и социалната политика. Проектното предложение е приоритетно за Общината, поради факта, че към настоящия момент в сградата на СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов, се възпитават и обучават 781 деца, разпределени в 36 паралелки, а за тях се грижат 103 човека педагогически и непедагогически персонал. Сградата е топлоизолирана, но съществуващата спортна площадка в двора на училището за игра на децата е оборудвана с метални и стари съоръжения от периода на изграждане на обекта, които не отговарят на изискванията на Наредба 1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра. Днешното състояние на тази територия е лошо – напукани настилки, разрушени огради и спортни уреди, което я прави не функционална и децата обучаващи се в учебното заведение не могат разнообразно да спортуват и заниманията им са ограничени, поради наличието на два амортизирали коша. Няма обособени зони за други спортове на открито, настилката е оронен асфалт, което поставя в риск учениците по време на спортни занимания. От изключителна важност е сформираните спортни клубове, които въпреки всичко постигат резултати, да бъдат осигурени с подходящи зони за тренировка, с оглед създаване на материална среда, която да подпомага, а не да ограничава развитието на потенциала на младите спортисти.

Наличието на добра материално-техническа инфраструктура, подходящи оборудвани съоръжения ще допринесат за популяризиране на съответните спортове, както и за осмисляне на свободното време на всички ученици.

Настоящото проектно предложение ще допринесе за подобряване на материалната база в образователното заведение и качеството на предлаганата образователна услуга.

От подобрената среда ще се възползват също така и семействата на децата, споделяйки общи моменти в двора на учебното заведение.