Мобилни екипи от ОДМВР- Шумен проведоха срещи с кметовете и кметските наместници на пет населени места

Снимка:ОДМВР- Шумен

Мобилни екипи от ОДМВР- Шумен проведоха срещи с кметовете и кметските наместници на пет населени места. Това съобщиха от ОД на МВР- Шумен. В групите със заповед на директора са включени полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция. Целта на групите, които патрулират в отдалечените населени места е да установяват дали има нерешени проблеми, които са били поставени на вниманието на мобилните групи . Тяхна задача е да предотвратяват и пресичат престъпления, да извършват контрол в отдалечените населени места по Закона за движение по пътищата. По време на обходите се обръща внимание на самотните и възрастни хора да не допускат непознати в домовете си. В среща с полицейските служители кметския наместник на село Векилски сподели, че има посегателства и незаконна сеч от Държавния горски фонд, като посегателствата обикновено са в тъмната част на денонощието.  За пътната безопасност в селото настоява да бъде поставен ограничител на скоростта от типа „легнал полицай“.  В село Пет могили няма нарушения на обществения ред и не са получавани сигнали за извършени престъпления.  Кметът на село Каравелово настоява да бъде изградена пешеходна пътека пред автобусната спирка, където учениците се качват и слизат в училищния автобус. По думите му пред детската градина, която се посещава от деца от две населени места също е необходимо да има пешеходна пътека.  При посещение в село Красен дол кметският наместник обясни, че няма важни проблеми за решение, няма и сигнали за нарушаване на обществения ред. В село Лиси връх споделиха, че нямат редовен обществен транспорт.  Кметовете и кметските наместници обясниха, че поддържат постоянна връзка с полицейските служители, които обслужват районите им. При необходимост веднага им  сигнализират. Обсъдени бяха мерките предприети от МВР за подобряване средата за сигурност в малките и отдалечени населени места. Заострено бе вниманието за извършваните телефонни измами, както и за недопускането в имотите на живеещите в населените места да влизат  търговци на железа и животни.