Модернизират Домът за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов

Снимка: Радио "Фокус" - Велико Търново

Велико Търново. Модернизират Домът за стари хора „Мария Луиза“ в Свищов. Общината получи одобрение на проект за купуване и монтиране на ново кухненско оборудване в институцията, разказа в предаването „Добре дошли в Свищов“ на Радио „Фокус“ – Велико Търново Анелия Димитрова, зам.-кмет. Финансирането, осигурено от държавата, е в размер на 29 919,65 лева с ДДС. С тях ще се купят електрически конвектомат, хладилен шкаф, хладилна маса, стерилизатор за посуда, печка. Ще бъде монтиран и ел. подемник, който ще свързва кухнята със склада. „С реализиране на настоящия ще се осигури по-качествено предоставяне на  социалната  услуга и ще се гарантира  приготвянето на  здравословна  и питателна храна на потребителите. Това е най-приоритетното към момента. Текущи ремонти регулярно се извършват, за да се поддържа материалната база в добро функционално състояние“, допълни зам.-кметът.

Домът за стари хора работи с капацитет от 125 потребители, като чакащите за настаняване са над 20. Таксите, които плащат потребителите, са регламентирани в Тарифата за таксите на социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет и се превеждат във фонд „Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика.

Луиза ТРАНЧЕВА