Момчил Николов, община Смолян: Правим всичко възможно, за да върнем децата в училище

Секретарят на община Смолян в интервю за Радио „Фокус“ – Смолян.

 

Фокус: Г-н Николов, кога ще започнат записванията за прием в детските градини и в първи клас на децата в община Смолян?

Момчил Николов: За детските градини приемът е целогодишен, с изключение на подлежащите 5 и 6-годишни деца, които трябва задължително да са на детска градина. Няма специална процедура за детските градини. В края на месец май, децата трябва да получат удостоверения за училищна готовност. В тях е записано какво са постигнали като резултат, дали имат някакви пропуски, на които в училище трябва да се обърне внимание. След това могат да се записват в училище.

Фокус: Спазват ли се в общината изискванията за постоянен и настоящ адрес на децата, които ще са първи клас?

Момчил Николов: Ние имаме подобна система за прием, която е гласувана от Общински съвет, но при нас броят на децата всяка година намалява и тази система е малко условна. В големите градове се прилага с оглед на това, че желаещите за всяко училище са повече от възможностите на училището да ги приеме. При нас този феномен го няма – училищата имат големи възможности, а броят на децата е нисък. Начертали сме граници, които са на приблизително равни разстояния между две съседни училища, но няма как да се приложи, защото няма нужда от прилагане на това.

Фокус: Знаем, че училищата в селата в община Смолян са защитени, но има ли опасност, в някои от тях да има нулева година в първи клас или пък доста нисък брой на децата в детските градини?

Момчил Николов: В село Арда се записваха децата през година. Събират 6 и 7-годишните и тръгват заедно на училище, като така се получава випуск през година. Това е нормално, защото там броят на децата е много малък. Иначе в община Смолян 259 са децата, които са родени 2012 година и би следвало да постъпят в първи клас наесен. Ще изкараме и списък на подлежащите деца – всички, които са с постоянен и настоящ адрес в общината и ще търсим децата, които трябва да тръгнат на училище, а ако ги няма, в повечето случаи се оказва, че та са със семействата си в чужбина. Сега функционира един механизъм за обхват, в който има комисия от членове от различните институции – това са РУО, община Смолян, социалните служби, полицията. Директорите са длъжни да докладват за всяко дете, което има натрупани неизвинени отсъствия. Над 10-15 родители имат наложени глоби заради това, че децата им имат неизвинени отсъствия. На този етап някои са с първа глоба от 50 лв., втората е с максимум 500, ние налагаме 300, но не сме далече от мисълта да минем на варианта от 500 лв., защото в крайна сметка, децата трябва да влязат в училище.

Фокус: Глобените родители само на първокласници ли са или и на ученици и в по-горните класове?

Момчил Николов: Всички подлежащи да бъдат на училище. В момента, в който получим писмо от училището, че има деца, които не са в училище, ние започваме да ги търсим, ходи се на място. Глобите са наложени за тази учебна година, механизмът се прилага от началото на тази година, но ние механизма с издирването на първокласниците го прилагаме от 5-6 години. Всяка година виждаме списъка на подлежащите, до 15 октомври училищата ни връщат списък със записаните ученици, сравняваме двата списъка, установяваме има ли липсващи и започваме да ги издирваме. Глобените родители са най-вече от ромски произход. По данни на министър Вълчев – 10 000 деца са влезли обратно в образователната система, в резултат на прилагането на този механизъм за обхват. При нас, в Смолян не е толкова трагично положението като в големите градове, където има големи ромски общности. При нас тя е малка, като част от ромите имат отношение към образованието, въпреки че има деца, които не посещават училище. Това е причината да правим всичко възможно, за да ги върнем в системата и затова налагаме глоби.

Фокус: А каква е събираемостта на наложените глоби?

Момчил Николов: Глобите се събират от НАП като се натрупат, а от своя страна те може да се обърнат към съдия-изпълнител да описва имущество. За първите глоби от 50 лв. е възможно да им се размине, но другата, която е за повторно нарушение не ми се вярва, че държавата ще ги остави. Това са много глоби и са голям ресурс. Държавата търси вариант и детските надбавки да се спират, ако не се ходи на училище. Работи са в тази насока и се надявам да успеят.

Нели ГЕРГЬОВСКА