„Музей на водоснабдяването и канализацията“ ще бъде открит в сградата на Централното управление на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД в град Пазарджик

Пазарджик. „Музей на водоснабдяването и канализацията“ ще бъде открит в сградата на Централното управление на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД в град Пазарджик, съобщиха за Радио „Фокус“ – Пазарджик от „ВиК услуги“. Събитието ще се проведе на 14.03.2019 година от 15:00 часа. В музея посетителите ще имат възможност да видят ВиК инсталации и 3D визуализация, представящи развитието, финкционирането и управлението на ВиК инфраструктурата и предоставянето на ВиК услугите на територията на Република България. Експозицията е образователна инициатива, която цели да запознае обществеността /ученици, студенти, специалисти и други/ с основните елементи на една водоснабдителна и канализационна система. С изложените по интерактивен начин ВиК инсталации, 3D макет и информационни табла, ще се покаже пълния цикъл, през който преминава водата, от водоизточника до нашите домове и отвеждането и почистването на отпадъчните води преди да се върнат в природата. След откриването „Музей на водоснабдяването и канализацията“ град Пазарджик, ще бъде отворен за посещения всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа в Централното управление на „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД в град Пазарджик. Събитието се реализира по проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет на отрасъл ВиК“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ с бенефициент МРРБ.