Муравей Радев: Бюджет 2018 е добре балансиран, което генерира сигурност и стабилност

 

Муравей Радев, финансов министър в периода 1997-2001 година, в интервю за предаването „Метроном“ на Радио „Фокус“

 

Водещ: Държавният бюджет за 2018 г. очаквано стана повод на сблъсък между управляващи –опозиция, едни и същи числа получиха различна интерпретация в зависимост от това кой ги чете. Бюджетът е политика, от която голяма част от българските граждани нямат претенциите да разбират. Затова очакват отговор на въпроса ще станат ли по-богати.

Г-н Радев, по-добър ли е днес бюджетът в сравнение с този преди 15 години?

Муравей Радев:  Такава пряка връзка трудно може да се направи, защото бюджетът е продукт на обстановката към момента. Във всички случаи обаче, ако се погледне от позицията на времето, този бюджет е по-добър от бюджетите на последните десетина години в България, защото има няколко преимущества, които другите нямат.

Водещ: Какви са те?

Муравей Радев:  Най-напред той е по-добър, защото вярно, че е стандартен и рутинен като останалите. Но той е лесно изпълним, защото стъпва на много добра база. Тази година, която си отива, е базата за следващия бюджет. Всички изпълнения са много добри през настоящата година. Освен това е реализиран висок икономически растеж, а когато има икономически растеж, всичко е по-лесно. И наблюдаваме една висока събираемост данъчна и намаляване на контрабандата. Така че бюджетът лесно може да бъде направен от предишните. Казвам, че е по-добър, защото той създава възможности за приоритетно финансиране на някои системи. Например образование, здравеопазване, отбрана, социални дейности, ако щете. При това със значително повече средства, отколкото досега. Това е неговото основно преимущество. И накрая бих добавил, за да не отегчаваме аудиторията, че този бюджет е добре балансиран да осигурява нормално функциониране на държавата следващата година, което пък от своя страна генерира сигурност и стабилност, от която се нуждае икономиката, за да расте, така както е заложен висок растеж близо 4 % следващата година.

Водещ: Ще доведе ли това до по-висок стандарт на живот, ще купуват ли хората повече през 2018-а?

Муравей Радев:  Този въпрос е много забавен. Как да ви кажа, така зададен буквално, ще ни направи ли по-богати следващата година бюджетът, бих казал и да, и не. Не, защото в буквален смисъл не бюджетът е този, който прави по-богати или по-бедни хората. Той може да влияе върху равнището на заплатите само на бюджетните чиновници. Обаче ако го погледнем в преносен смисъл, да. Да, защото създава стабилност и сигурност в държавата, за което преди малко говорих, която пък генерира висок икономически растеж, по-висока икономика, която дава, разбира се,  и по-високи заплати. В тоя смисъл, да.

Водещ: През 2018 г. е заложен близо 4-процентов ръст на икономиката.

Муравей Радев:  3,9.

Водещ: Реалистична ли е тази прогноза от ваша гледна точка?

Муравей Радев:  Абсолютно, абсолютно. И миналата година, и тази година, и следващата, ако сами не си направим нещо, както имаме стар български обичай сами да си пречим, ако не направим някоя поредна глупост, надявам се, че даже 3,9 не, а 4 % ще бъде растежът. Тъй като освен всичко друго, тая стабилност, за която говоря в държавата, икономическа и политическа, самият икономически цикъл в момента е във възходяща линия в целия свят, в Европа, в това число и в България. Ако не направим нещо сами ние, това си е отделна работа.

Водещ: 1 % дефицит е заложен в този бюджет, което звучи добре. Но пък ваши колеги отбелязват, че европейската икономика се развива добре и 11 страни дават излишък, което означава, че при най-малката криза страната ни ще потъне. Съгласен ли сте с това?

Муравей Радев:  Не. Такъв извод не може да се направи. Този дефицит според мен е по-скоро един буфер, бюджетен буфер, за да може да има малко по-голяма маневреност правителството следващата година. Аз очаквам догодина също нулев, балансиран бюджет. Трябва да знаем, че повечето европейски държави имат далеч по-висок дефицит, 2,5, та 3 %, да не кажем, че някои прескачат 3-те процента. Нашият дефицит е нисък, той не е опасен и лесно би могъл да стане нула, т.е. да се балансира бюджетът, което е най-добро в години на икономически растеж, в каквито в момента се намира България.

Водещ: Има спорове около плоския данък, който управляващите запазват, и от друга страна, апела на опозицията за въвеждането на вид прогресивен данък. На кой от подходите вие сте привърженик и защо?

Муравей Радев:  Тоя спор е доста отдавна. Според мен дори той е малко измислен. Защото след въвеждането на плоския данък парите, които се събират от този данък, значително в годините нараснаха. Има една трайна тенденция на нарастване на парите, които се събират от този данък на физическите лица, или данък общ доход, стария така наречен. За да се промени това, според мен причините не са икономически. БСП, поне онези от тях, които са грамотни икономисти, знаят, че когато увеличаваш данъците, обикновено събираш по-малко, хората започват да крият доходи. Според мен причината да искат това от опозицията, лявата опозиция подчертавам, е по-скоро причините са идеологически, а не икономически. Ако може там чорбаджията изедник, който там повече пари получава, да ги вземем, да ги дадем на ония, които имат ниски доходи, които са по-бедни. А това, че 300 и над 300 хиляди българи не щат нито да работят, нито да учат, нито да си повишават квалификацията и чакат някой друг да ги издържа, това тази опозиция лява не я интересува. За нея е важно тя да вземе парите от онези, които са създали  благата, и да ги разпределят на онези, които нищо не създават и чакат някой да ги нахрани.

Водещ: В бюджета е заложено външният дълг да намалее с 600 милиона лева. Казва ли ни този факт, че в икономическо отношение страната е стабилна?

Муравей Радев:  Ами тенденцията на нарастване на държавния дълг от последните няколко години има много причини. Ако искате, да говорим и за тях, но това цяло предаване трябва да отиде какви са причините за порастването на този държавен дълг. Тази година тази тенденция е пречупена. Държавният дълг се запазва в номинален размер, дори нещо повече, следващата година той намалява с 600 милиона. Предвидено е да се тегли вътрешен дълг 1 млрд., но в същото време 1,6 милиона ще бъдат изразходвани за погасяване на стар дълг, който излиза в падеж. Тоест на местна основа около 600 милиона дългът като размер годишен ще намалее. И тези 600 милиона ще бъдат изразходвани от фискалния резерв, който вече трета година се задържа на много високо ниво – между 11 и 12 млрд. лева събрани пари, с които правителството може да разполага. Това е финансова стабилност.

Водещ:  Как, г-н Радев, на фона на всичко това, за което говорим, определяте ситуацията в България за правене на бизнес, добра ли е?

Муравей Радев:  Винаги може да бъде по-добра. Аз винаги съм критикувал бюджетите, не само тях и много други фактори, които пречат на бизнеса. Но дори в този бюджет, за който казвам, че е по-добър от предишните, има слабости. Има неща, които пречат на бизнеса. Например това административно увеличение на минималната работна заплата и на минималните осигурителни доходи. А също така и увеличение с 1 % на пенсионната вноска. Всичко това тежи, това е допълнителна тежест за бизнеса. А ние очакваме от него един доста висок икономически растеж и оттам нещата да се развържат. Защото, когато имаш икономически растеж, ти имаш продукт, когато продуктът е повече, работната заплата, която е част от този продукт, също нараства. По-висок продукт, по-висока заплата. Нисък продукт, ниска работна заплата. Никакъв продукт нямаш, социални помощи. Това е толкова проста зависимост.

Водещ: А тези всички факти, които изброихте като недостатъци на бюджета, ще повлияят ли на дела на сивата икономика, ще направи ли бизнесът опит да избяга от тези рестрикции?

Муравей Радев:  Не, те са все още в поносими граници. Но ако тази тенденция се запази, наистина може да се стигне до пречки, които не бива да има пред бизнеса. Защото пак казвам, всички разчитаме на него, не на някой друг , а на бизнеса.

Водещ: Българският бизнес обаче често пъти се оплаква от дъмпинг на европейските стоки. Конкурентни ли са българските производители, за да излязат достойно на този  пазар и да защитят продукцията си?

Муравей Радев:  И тук отговорът е и да, и не. Да, защото всъщност българският износ непрекъснато се увеличава и той е един съществен фактор, който обуславя високия икономически растеж в България. Другият голям фактор е потреблението. Ама не може този фактор да бъде всичко. Ако ти почнеш да пречиш по някакъв начин на икономиката, тя няма да се развива. Но от друга страна, не сме достатъчно конкурентоспособни затова, защото нямаме достатъчно ресурс, нямаме достатъчно инвестиции, които да създават по-модерно производство и по-конкурентоспособно. Това се отнася най-вече за външните инвестиции. Много причини има за това. И всички в България ги знаят тия причини. Лошото е, че много бавно се отстраняват. На първо място основната причина е слабости в правосъдната система. Никой не идва в България да инвестира, ако тази правосъдна система не може да защити надеждно неговия бизнес. Каквито и ниски данъци да имаме, каквато и работна ръка, даже да има квалифицирана работна ръка, той няма да дойде, защото няма да бъде административно защитен от произвола на някой. Говорихме за едни гнили ябълки по едно време, спомняте си френския посланик и т.н. Това пречи на нашата конкурентоспособност и трябва да бъде отстранено.

Росица АНГЕЛОВА