Наблюдава се тенденция на намаляване на новите горски площи, засегнати от върхов корояд

Кюстендил. Наблюдава се тенденция на намаляване на новите горски площи, засегнати от върхов корояд. Това съобщи за Радио „Фокус” – Кюстендил инж. Здравчо Тодоров, директор на Регионална дирекция по горите – Кюстендил. „Прави впечатление, че за разлика от предходните години през 2019 година, до момента не са регистрирани  площи с ново съхнене или с признаци за такова. Тази тенденция се констатира във всички засегнати гори в страната. На практика през 2019 година се инвентаризират площи, в които се усвоява дървесината повредена  от предходни години. Разбира се продължава наблюдението в иглолистните гори и  се следи развитието на популацията на короядите”, каза Здравчо Тодоров. По думите му от началото на годината е  констатирано съхнене в иглолистните гори – основно черборови причинено от фитопатогенни гъби. „До момента са инвентаризирани 1576 дка слабо засегнати борови гори с черен бор. Установи се съхнене от гъбни патогени и по други иглолистни видове. Към момента то се проявява в слаба степен. Дадени са препоръки наблюдението на иглолистните гори да продължи като се спазват дадените указанията относно проблемите на съхнещите иглолистни гори”, каза Здравчо Тодоров.

Венцеслав ИЛЧЕВ