Навършват се 20 години от административното обособяване на област Смолян

Днес, 01.02.2019 година, се навършват 20 години функциониране на Областна администрация Смолян, която е създадена с Решение №45 на МС  от  01.02.1999 год. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Смолян. След като в периода 1987-1998 година е в обхвата на Пловдивска област, регионът ни се обособява като отделна административна единица. Институцията Областен управител на област Смолян скъсява дистанцията между местната и държавната власт и спомага за вземането на управленски решения, отговарящи на нуждите и спецификата на региона.

Областта е административно-териториална единица за  провеждане на регионална политика, за осъществяване на  държавно управление по места и за осигуряване на  съответствие между националните и местните интереси (чл. 142 от КОНСТИТУЦИЯ на Република България). Областната администрация е юридическо лице на бюджетна издръжка (чл. 57, ал. 2 от Закона за администрацията).

С признателност за приноса към развитието на региона, областният управител Недялко Славов поздравява областните управители на област Смолян през тези 20 години – Веселин Черкезов, инж. Костадин Капитанов, инж. Димитър Палагачев, д-р Петър Фиданов, инж. Стефан Стайков, инж. Димитър Кръстанов, инж. Момчил Караиванов.

Област Смолян е разположена в Южна България, в централната част на Родопите, на територия от 3194 кв.км, което представлява 2,9% от територията на цялата страна. Горските масиви заемат голяма част от територията – 2531 хил. дка (70 %), а обработваемата земя е 825 хил. дка (25%). Средно годишната температура в областта варира между 5 – 10 º C. Надморската височина на региона е от 600 м до 2191 м. Най-високият връх е Перелик – 2191м.

На територията на област Смолян има 10 общини – Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе. Областен център на област Смолян е град Смолян.

На 23 януари тази година се навършиха 60 години от създаването на Смолянски окръг – събитие с изключителна важност за развитието на региона ни. Това става факт с Указ № 29 на Президиума на Народното събрание от 22 януари 1959 г., когато се взема държавно решение за премахване на околиите и се формира ново административно деление на територията на страната.

Обособяването на Смолянски окръг, като самостоятелна териториална единица, е резултат от сплотеността и единението на местното население, като с особен принос се открояват имената на Ангел Каишев, Атанас Тодоров, Димитър Чолаков, акд.Ростислав Каишев, Тодор Кавгазов, Димитър Спилков, Тодор Гугински, Георги Кътев, Атанас Френкев, Емин Афузов, Мехмедали Кадиров, за които делото се превръща в лична кауза.