Надежда Иванова, музеен специалист и педагог: Създаването на неформален учебник по културно наследство, неговото опазване и социализация е част от дейностите по проекта “Mapp my Europe”

Добрич. Създаването на неформален учебник по културно наследство, неговото опазване и социализация е част от дейностите по проекта “Mapp my Europe”. Това каза в предаването „Добрич – Блян вихрен, понесен над степ ековита…“ на радио „Фокус“ Надежда Иванова, координатор за Добрич по международния проект, в рамките на който Регионалният исторически музей (РИМ) в добруджанския град е партньор. Договорът за този проект е подписан наскоро, по Програма „Еразъм +“. Дейностите са с насоченост културно наследство, неговото популяризиране и опазване. „Насочен е към младите хора и към изработване на различни маршрути. Проектът е много интересен, защото този път партниращи страни са ни Гърция, Румъния и Испания. Партньори са училища, центрове, езикови организации, занимаващи се с културно наследство в тези страни. Също бюра, занимаващи се с архитектура, строителство и реставрация на паметници на културата, както все още ги наричат там, а при нас – недвижимо културно наследство. Всички ние ще си партнираме, за да накараме младите хора сами да изработят маршрути, да не е нещо, което ние им предлагаме или пък някой друг им налага“, посочи Надежда Иванова. Тя допълни, че са предвидени много творчески работилници и семинари. Идеята е ръководители и педагози да получат обратна връзка и да разберат в каква насока са интересите и любопитството на младите хора. Ще се изследва дали се интересуват от архитектура, кулинарни или романтични турове и т.н. Впоследствие младежите ще бъдат запознати и с възможностите на добруджанския регион, какво той може да предложи като културно наследство за изследване и опознаване чрез турове. Младите хора ще имат възможност да научат повече за историята и културата и на останалите региони от страните партньори. Тъй като в основата на програмата е обучението и международният обмен, те също са част от дейностите по проекта. „Което е най-ценно, идеята е да бъде направен един неформален учебник, едно помагало, тъй като знаете ако се говори за култура, се говори предимно през сферата на образованието. Желанието е този неформален учебник по културно наследство, начини на опазване и социализация на това наследство да се използва от учители, тъй като темата е малко застъпена в училищната подготовка“, отбеляза Надежда Иванова. Идеята за иновативните училища включва ползването на такива учебници. Също музеите с техните образователни програми и центровете, които предлагат съвременни педагогически методи. Ще се насърчава активното партньорство между експерти, учители, творци, хора, работещи с младежи, тийнейджъри в неравностойно положение и ученици на възраст между 13 и 19 години, които се интересуват от младежки туризъм. Част от дейностите, които РИМ – Добрич трябва да извърши в рамките на проекта, в сътрудничество с младите хора и под ръководството на експерти в областта на културното наследство и туризма, са да организира поредица от творчески работилници за създаването на различни маршрути, които биха били интересни и вълнуващи за учениците. Освен междукултурно преживяване, тези срещи и обучения ще помогнат на младите хора да подобрят езиковите и компютърните си умения и ще им предоставят нови възможности за изява като доброволческата дейност и неформално образование в областта на културно наследство.

Жулиета НИКОЛОВА