Надежда Симеонова, Инспекция по труда – Видин: 62 са случаите на хора, които са работили  без трудови договори от началото на 2019 г. 

62 са случаите на хора, които са работили  без трудови договори от началото на 2019 г., каза за Радио „Фокус“ – Видин Надежда Симеонова, директор на Инспекция по труда – Видин. Тя посочи, че най-много установени случаи за допуснати до работа лица без сключен трудов договор са в отрасъл селско стопанство и строителство, които са и едни от акцентите в контролната дейност на Инспекцията. „Относно административно наказателната дейност на  Дирекцията  са съставени 145 бр. акта за установени административни нарушения за деветмесечието. От тях 124 бр. са за нарушения на нормите, регламентиращи трудовите правоотношения. Съставените административни актове са  за допуснати нарушения на законодателството, свързано с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, са 20 , а  по Закона за насърчаване на заетостта е съставен 1 брой актове“, каза Симеонова. Тя допълни, че влезлите в сила наказателни постановления са 110 бр. Сумата на санкциите от влезлите в сила наказателни постановления е над 124 хил. лв.

През отчетния период Инспекцията по труда във Видин е издала 27 броя разрешения за работа на непълнолетни лица.  През периода е установен и 1 случай за работа на непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда, за което контролните органи на Агенцията са сигнализирали прокуратурата.

Анна ЛОЗАНОВА