Надежда Симеонова, ИТ-Видин: Работодателите с персонал над 50 работници ще бъдат проверявани за предприети  мерки за назначаване на хора с трайни увреждания

Работодателите с персонал над 50 работници ще бъдат проверявани за предприети  мерки за назначаване на хора с трайни увреждания, както изисква новият Закон за хората с увреждания. Това каза за Радио „Фокус“ – Видин Надежда Симеонова, директор на Инспекция по труда – Видин. Тя посочи, че проверките ще продължат до края на годината в рамките на общия контрол. „На 2 юли изтече периодът, в които работодателите  можеха да поискат съдействие от бюрата по труда или друг посредник за намиране на такива безработни хора. Задължение да наемат поне едно лице с трайни увреждания имат работодатели със средна численост на персонала от 50 до 99 наети. Квотата за работодатели със средносписъчен състав на персонала от 100 и повече наети лица е 2% от него, като това са работни места извън определените за трудоустрояване по чл. 315 от Кодекса на труда“, каза Надежда Симеонова.Тя допълни, че квотите могат да бъдат изпълнени и чрез вече назначени работници и служители с трайни увреждания. „При проверките инспекторите ще следят дали са осигурени подходящи условия за работа на хората с трайни увреждания“, обясни Симеонова. В изпълнение на Закона за хората с увреждания Инспекцията по труда е утвърдила Вътрешни правила за извършване на специализирани проверки, които са публикувани на интернет страницата на Агенцията в рубриката „За работодатели и работещи“. Приложение към тях са критериите, по които работодателите могат да се освободят от изпълнение на квотите поради наличие на специфични фактори на работната среда, които не позволяват работа за човек с увреждания.

„До работодателите със задължение да изпълняват квоти са изпратени писма, с които ги каним да представят информация, доказваща изпълнението на квотите чрез назначаване на лица с увреждания. Достоверността на предоставените данни се проверява по служебен път и при установено разминаване се предприема проверка на място. За улеснение на работодателите е разработен и образец на информационен лист, с който те се насочват каква информация е необходимо да предоставят“, допълни Надежда Симеонова.

Анна ЛОЗАНОВА