Надежда Смеонова, Инспекция по труда – Видин: 5 предприятия от областта са забавили работните заплати от началото на годината

5 предприятия  са забавили работните заплати от началото на годината, каза на пресконференция Надежда Симеонова, директор на Инспекцията по труда във Видин, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Видин. Тя посочи, че забавената сума на трудовите възнаграждения на работниците и служителите е за обща сума 34 хил. лв. В резултат на осъществения контрол от страна на Инспекцията по труда за първото тримесечие на годината са изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 16 хил. лв. или около 48 % от установените неизплатени работни заплати. Предприятията, които са забавили изплащането на работната заплата са от сферата на сухопътния транспорт, производство на мебели и събиране и обезвреждане на отпадъци. През периода са съставени 26 акта за установени административни нарушения и са издадени 27 наказателни постановления. Влезлите в сила наказателни постановления са 22 с общ размер на санкциите 43 350 лева.

Анна ЛОЗАНОВА