Надежда Терзиева, областен председател на МГЕРБ-Пазарджик: Предстоят ни поредица от интересни инициативи

За работата на младежката структура на ГЕРБ в област Пазарджик, Радио „Фокус“ – Пазарджик потърси за коментар нейния председател Надежда Терзиева.

Фокус: Г-жо Терзиева, каква е вашата оценка за работата на МГЕРБ в област Пазарджик?

Надежда Терзиева: МГЕРБ организира множество инициативи на местно и национално ниво и чрез тях разпространява принципите на гражданското общество, в контекста на европейската интеграция. Нашата основна цел е като съсловна структура на Политическа партия ГЕРБ да се срещаме постоянно с млади хора, под формата на различни събития, форуми и инициативи и да се погрижим тяхното мнение да се вземе под внимание.  Като оценка за работата на МГЕРБ мога да кажа, че в цялата област имаме активни млади хора, които регулярно провеждат събрания и обсъждат бъдещи инициативи и благодарение на непрестанния им труд подържат структурите живи. В началото на моя мандат като областен координатор през 2014г. имахме  само две структури в община Пазарджик и община Панагюрище, към настоящия момент имамe десет работещи структури от общо 12 общини в област Пазарджик. Единствените общини, в които нямаме официално учредени младежки структури са Брацигово и Сърница. Това е така, защото в последните години имаше много предизборни кампании, в които членовете на младежката структура са постоянно ангажирани и не сме имали време да го направим официално.

Фокус: Колко са членовете на младежката структура на ГЕРБ в региона и има ли желаещи да бъдат приети през последните години?

Надежда Терзиева: По Устав в Младежката структура на ГЕРБ може да членува всеки член на партията, който е на възраст от 18 до 31 години включително. В нашата област членовете на МГЕРБ са над 200, което според мен не е никак малко като се има предвид, че за съжаление тенденцията в последните години е все повече млади хора да се местят към по-големите градове и към столицата. При всеки прием на нови членове в партията винаги има и млади хора, които директно се включват в нашата структура. Има и такива, които отпадат поради навършване на 31 годишна възраст и както ние се шегуваме ги „пенсионираме“, но те продължават да идват на събрания и да се включват в инициативите, когато имат възможност, защото с напредване на възрастта отговорностите на човек към семейството се увеличават. И тук е момента да кажа, че имаме доста бебета МГЕРБ, които са създадени след запознанство в структурата на Младежки ГЕРБ и съвсем спокойно може да си създадем съсловна на нашата структура „Бебе МГЕРБ“.

Фокус: Какви интересни инициативи имате?

Надежда Терзиева: През годините сме правили най-различни инициативи с информационна насоченост, в сферата на социалните дейности, образованието, младежките дейности и доброволчеството. Винаги се включваме в отбелязването на международни, национални и регионални празници. В последно време наблягаме на организирането на обучения и кръгли маси, защото именно там може да се произведе по широк дебат и да се споделят добри практики. През октомври 2016 година във Велинград осъществихме първото Регионално обучение на територията на област Пазарджик. Наши гости бяха младежи от 9 области в страната, общо над 70 човека, които по мое мнение останаха с много добри впечатления. На 17 и 18 февруари ще проведем областно обучение в комплекс „Ливадите“ близо до Дебращица. Обучението ще е на тема: „Европейски възможности в сектор земеделие и изграждане на екипна съвместимост“, в което ще се включат над 30 младежи от нашите структури в областта. Наши лектори ще бъдат д-р Лозана Василева- зам.-министър в „Министерство на земеделието и храните“, Георг Георгиев- зам.-министър на външните работи, Николай Павлов- парламентарен секретар на „Министерство на труда и социалната политика“, както и един млад психолог, член на МГЕРБ Панагюрище, г-н Боян Пиперков, който ще осъществи групово-динамичен тренинг с различни активности. За 5 поредна година ще осъществим нашата традиционна инициатива за деня на влюбените- 14 февруари. През следващите няколко дни ще обявим конкурса, в който всички щастливо влюбени двойки ще могат да качат снимки в нашата страница във фейсбук и след гласуване класиралите се на първите три места ще получат награди. По традиция голямата награда е СПА уикенд във Велинград за влюбената двойка събрала най-много харесвания. Замисляме и още индивидуални както и съвместни инициативи със структурата на ЖГЕРБ.

Фокус: Какво искате да подобрите в работата на структурата на МГЕРБ в областта?

Надежда Терзиева: Моята първоначална цел беше да създадем структури в цялата област, с които да работим. Тази задача отнема много време и енергия, но смея да твърдя, че го направихме и си заслужаваше. На мен би ми се искало да работим по привличането на още млади хора и да намерим механизъм да ги задържим в областта и в страната като цяло.

Фокус: Какво си пожелавате в партиен план за тази година?

Надежда Терзиева: На 24 февруари ще отпразнуваме 10 години от учредяването на МГЕРБ като съсловна структура на ГЕРБ и в тази връзка искам да пожелая на колегите да продължаваме да бъдем най-голямата и активна младежка структура на национално ниво и да продължаваме да развиваме нашите младежи чрез ежегодните си обучения.  В национален план от Конгреса на МГЕРБ през 2014 година до сега имаме реализирани 4 летни университета, в които са се включили над 900 младежи от цялата страна и 3 зимни университета с участието на над 450 членове на МГЕРБ. Всички тези събития са възможни благодарение на подкрепата на Политическа партия ГЕРБ и нашия лидер г-н Бойко Борисов, който винаги застава зад идеите на младите и ние сме му благодарни за това.

Ваня НИКОЛОВА