Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: Съставянето на един годишен бюджет е част от един непрекъснат процес на средносрочно планиране

Радио "Фокус" Кюстендил

Кюстендил. Съставянето на един годишен бюджет е част от един непрекъснат процес на средносрочно планиране. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил зам.-кметът на Община Кюстендил Надя Каратова.  По думите й в началото на тази година Общинският съвет е утвърдил средносрочна бюджетна програма за следващите 3 години, тоест касаещи времето от 2018, 2019 и 2020 година. През август месец тази прогноза е била актуализирана с предложения, които са постъпили от второстепенните разпоредители, кметовете на кметства, дирекциите и отделите на администрацията и всички промени, които са настъпили вследствие на тези предложения, Общинският съвет ги е утвърдил през август месец в актуализирана бюджетна прогноза. „На тази база ние разработваме и сегашния проект за бюджет, който ще внесем през месец януари. Разделите на бюджета се определят със Закона за публичните финанси, единната бюджетна класификация, която се утвърждава от министъра на финансите”, каза Надя Каратова. Разделите са 4 – приходи, разходи, бюджетни взаимоотношения и финансиране на бюджетното салдо. „За гражданите последните два раздела са малко сложни за разбиране, но така законодателят е определил начина, по който ние показваме във финансов план, в цифри нашите политики и нашите действия в бъдещето”, каза Надя Каратова.

Венцеслав ИЛЧЕВ