Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: От 2018 година запазваме ставките при данъците и таксите

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Икономика и финанси” Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Каратова, в ход ли е вече кампанията за плащане на налозите с отстъпка от 5% ?

Надя Каратова: Кампанията с отстъпка от 5%  започна. За данък върху превозните средства Община Кюстендил събира по облекчения режим данъци от 11 януари, а за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци от 5 февруари. По отношение на патентния данък тази кампания започна и приключи към 31 януари 2018 година, но патентен данък продължава да се събира през цялата година без отстъпка.

Фокус: Какво сочат данните към момента?

Надя Каратова: Към момента сме събрали над 170 000 от данък недвижими имоти и такса битови отпадъци, а от патентен данък повече от 23 000, предимно от данък върху таксиметровата дейност.

Фокус: Докога продължава кампанията с отстъпка от 5%?

Надя Каратова: До 30 април продължава по видове данъци – за недвижими имоти и данък върху превозните средства и за такса битови отпадъци до 30 април.

Фокус: Има ли промяна в размера на данъците и таксите, които се заплащат тази година?

Надя Каратова: Не, Община Кюстендил от 2008 година няма промяна в размера на ставките за данък върху недвижимите имоти  и такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, но в резултат на промяна в категорията на населените места, за няколко села има промяна в размера на данъчните оценки, респективно върху размера на данъка за недвижими имоти и такса за битови отпадъци.Промяната е в законодателството, която променя категориите на няколко села в нашата община.

Фокус: Какви видове данъчни облекчения ползват данъчно задължените лица?

Надя Каратова: Традиционните данъчни облекчения по Закона за местни данъци и такси в частта данъка за недвижимите имоти, имот, който е основно жилище, данъкът се дължи 50 % отстъпка, за лицата с намалена работоспособност от 50 – 100 % данъкът се дължи с 75% отстъпка, а такса битови отпадъци с 20% отстъпка. Леките автомобили, които за собственици лица с намалена работоспособност над 50% и с обем на двигателя до 2000 кубични сантиметра и мощност до 117,64 киловата се освобождават от данък върху превозните средства, а за най – ниско мощностните превозни средства с мощност до 74 киловата, които притежават и катализаторни устройства данъкът се дължи с 40% намаление. Превозни средства, отговарящи на екологична категория Евро 3 и 4, данъкът се дължи с 50% намаление, а тези с Евро 5 и 6 с 60 % намаление. За автобуси, товарни автомобили и влекачи, отговарящи на екологична категория Евро 3 и 4 данъкът е с 40 % намаление, а за Евро 5 и 6, данъкът е с 50% намаление.

Фокус: Има ли новости в уведомленията и какво предстои или енаправено в това отношение?

Надя Каратова: В момента тече кампания по изпращане на хартиените уведомления, но всяко данъчно задължено лице, което иска да се откаже от хартиено уведомление, може да подаде в общината заявление с електронен адрес, на който да получава годишните си съобщения. Тази кампания тече от края на миналата година и успяхме в този кратък срок, в който събираме такива заявления, да съберем над 160 заявления от юридически лица и над 100 от физически лица. Те вече получиха своите уведомления по електронен път много отдавна и в тях могат да видят клиентския си номер, с който е създадена възможност за улеснено плащане през интернет. Традиционният начин е плащане на касите в отдел „Местни приходи”, където се образуват опашки понякога, затова сме дали възможност за плащане по банков път, като в данъчните съобщения са посочени банковата сметка и кодовете за вид плащане. Може също да се плаща с пощенски запис и на пос терминал и чрез интернет плащания. Това е най – новото ни нещо от миналата 2017 година. Създаваме и други възможности с изнесените данъчни каси.

Фокус: Какви са вашите очаквания до 30 април?

Надя Каратова: По традиция нашите данъчно задължени лица започват масово да се стичат и да си плащат данъците след първи март. Това са и нашите очаквания за увеличение на постъпленията между първи март и 30 април в така наречената от нас първа данъчна кампания. Другите ни очаквания са през 2018 година да постигнем събираемост на старите просрочени задължения от предходни години по – високи от миналата година.

Фокус: От кога започват изнесените данъчни каси и колко места ще обхванат?

Надя Каратова: Изнесените данъчни каси в населените места извън града ще започнат от 12 март. Те ще посетят над 40 населени места, в които кметовете и кметските наместници са подали сигнал, че ще могат да организират пребиваването на данъчната каса.

Венцеслав ИЛЧЕВ