Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил: За първото тримесечие на годината са събрани 1 732 000 лева от данъци и такси

Радио "Фокус" - Кюстендил

Зам.-кметът на Община Кюстендил с ресор „Икономика и финанси” Надя Каратова, в интервю за Радио „Фокус” – Кюстендил

 

 

Фокус: Госпожо Каратова, какво сочат резултатите от провелата се традиционна кампания с изнесени данъчни каси в селата от Община Кюстендил?

Надя Каратова: В малките населени места тази година кампанията започна на 12 март и приключи на 28 март. За този период са обходени 38 села от Община Кюстендил и колегите от отдел „Местни приходи” са събрали 19310 лева.

Фокус: Ако трябва да сравните сумата с тази, събрана миналата година?

Надя Каратова: Това, като резултат, е приблизително същия размер, както миналата година.

Фокус: Имаше ли промени в самите данъци, които се плащат от хората в малките населени места?

Надя Каратова: Не, откакто общините определят размера на местните данъци, в Община Кюстендил няма завишаване на данъчните ставки. Тази година, поради промяна в категорията на някои населени места, две населени места са с по – висок размер на данъка, но това не създава съществени проблеми, защото в населените места данъчната оценка на имотите не е толкова голяма, че да затруднява нашите данъчно задължени лица.

Фокус: Продължава ли кампанията за плащане на данъците и таксите с отстъпка в града?

Надя Каратова: Да, до 30 април ще продължи кампанията за събиране на местни данъци и такса за битови отпадъци със намаление от 5%, при условие, че се плаща целият размер на годишния данък.

Фокус: Какво сочат данните към момента като събрани приходи?

Надя Каратова: Към края на първото тримесечие на 2018 година, сме събрали от данък недвижими имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и такса битови отпадъци общо 1 732 000 лева, като те са с близо 186 000 повече от събраното за същия период през 2017 година. Интересното през тази година е, че драстично намаля размерът на старите задължения за такса битови отпадъци, защото много голям размер сме събрали в първите 3 месеца на годината за стари задължения за тази такса.

Фокус: Как си го обяснявате?

Надя Каратова: Това е в резултат на сериозните мерки, които ние предприемаме за повишаване на сбираемостта на местните данъци и с тях заедно върви и такса за битови отпадъци.

Фокус: Кои са тези мерки?

Надя Каратова: Най – неприятната за нас, необичана мярка, е помощта от частни съдебни изпълнители. Старите задължения от минали години в повечето случаи отиват към съдебен изпълнител и той прилага цялата тежест на закона и съответно ги събират с някаква по – голяма такса за данъчно задължените лица. Ние не обичаме да даваме нашите данъкоплатци на съдебен изпълнител които да събират просрочени данъчни задължения.

Фокус: Очаквате ли повече приходи в края на месец април?

Надя Каратова: Не мога да кажа дали това е преизпълнение, но към края на април ще очакваме повече приходи, отколкото през 2017 година. Ще видим в годишен размер каква ще бъде тенденцията, дали ще съберем повече приходи или не, но обикновено първите 4 месеца на годината се събира най – големият дял от данъчните приходи, защото в този период се плащат данъците и такса битови отпадъци с 5% отстъпка.

Фокус: Как плащат кюстендилци, по какъв начин?

Надя Каратова: От 2017 година има възможност местните данъци към Община Кюстендил да се плащат и през интернет. Тази възможност се използва от все повече хора. За първите 3 месеца на миналата година сме имали постъпления от около 140 човека, а тази година са над 280, така че това е един удобен инструмент за плащане, но кюстендилецът още предпочита да отида на касата на „Местни приходи” и да се нареди на опашка и да си плати данъците. Но искам да информирам гражданите, че ние работим много успешно и с българските пощи, които събират местните ни налози без такса обслужване, която събират други оператори на такива вземания, работим и през интернет, както казах, може да се плати и по банков път.

Венцеслав ИЛЧЕВ