Надя Каратова, зам. – кмет на Община Кюстендил: Основен приоритет в нашето управление са образованието, грижата за възрастните хора, културно – историческото ни наследство и туризмът

Кюстендил. Основен приоритет в нашето управление са образованието, грижата за възрастните хора, културно – историческото ни наследство и туризмът. Това каза пред Радио „Фокус” – Кюстендил Надя Каратова, зам.-кмет на Община Кюстендил. по думите й основният приоритет е функцията „Образование” и всичко свързано с отглеждането, възпитанието на децата и грижата за възрастните хора в социалните услуги, както и запазване и развитие на културно – историческото наследство и съответно туризмът. „Това са четирите основни приоритета на нашето управление. Тези приоритети са приоритети и на бюджета за всяка от годините ни”, каза Надя Каратова. По думите й ако проектът за бюджет, който е обявен първо на сайта на Министерство на финансите, а след това и на сайта на Народното събрание и който беше приет, се запази като показатели за Община Кюстендил ръстът в подпомагането от държавата е около  7,6 %, като за делегирани от държавата дейности ръстът е около 8,6%, а в частта местни  дейности, което е меко казано недостатъчен да покрие очакванията. „В сравнение с 2017 година очакваме 2018 да е с около 6% по – голям бюджетът ни и то главно това увеличение е заради увеличението на субсидиите от държавата в частта делегирани дейности и известен малък ръст в собствените ни приходи от данъци и неданъчни приходи”, каза Надя Каратова.

Венцеслав ИЛЧЕВ