Над 1 млрд. лв. по европрограми в периода 2014 – 2020 г. са договорени за изпълнението на 753 проекти в област Благоевград (ОБЗОР)

Благоевград. Над 1 млрд. лв. по всички европейски фондове в периода 2014 – 2020 г. са договорени за изпълнението на 753 проекти в област Благоевград. Това стана ясно по време на пресконференция, която се проведе на 23 януари (четвъртък) в Областен информационен център – Благоевград. Данните оповести управителят на центъра Теменужка Стамболиева. По думите ѝ тази стойност на договорените средства поставя областта на второ място по размер на привлечени инвестиции, веднага след София – град, като повече от половината от тези средства – 742 502 906 лв., са договорени за изграждането на автомагистрала „Струма“ – за отсечката от 12,6 км. от Благоевград до Крупник (ЛОТ 3.1), отсечката от 24 км. от Кресна до Сандански (ЛОТ 3.3) и тунел „Железница“.

Извън тази сума, средствата, привлечени за инвестиции по останалите Оперативни програми – 454 144 282 лв., нареждат Благоевград на престижната 9-та позиция веднага след доста по-големи и развити градове като Пловдив, Бургас, Стара Загора, Варна, Русе и Плевен.
Най-много средства в Област Благоевград по всички европейски фондове са успели да привлекат трите големи общини – Благоевград, Гоце Делчев и Петрич. Благоевград е първенец с близо 80 млн. лв., следва Петрич с 51 млн. лв. и Гоце Делчев с малко над 47 млн. лв. „Най- голямата част от тези средства са отпуснати по ОП „Региони в растеж“, но въпреки това, активността на общините по останалите програми не е намаляла и там се изпълняват проекти по всички Оперативни програми“, каза още Стамболиева.

Управителят на Областен информационен център – Благоевград отбеляза, че общините Сандански и Разлог, също са се възползвали максимално от възможностите на ОП „Региони в растеж“, както и от тези на Програмата за развитие на селските райони. Бизнесът в тези общини също активно е работил с програмите, финансиращи работодателите – ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на човешките ресурси“.

Община Банско, като община с по-специфична характеристика на развит курорт с национално значение, нямаше възможност да се включи активно нито в ОП „Региони в растеж“(ОПРР), нито в селската програма. Много малък е приносът и на ОП „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). „Най-голямата сума европейски средства, която е влязла в Банско през този програмен период, е за водния цикъл – около 26 млн. лв. от ОП „Околна среда“.

От по-малките общини, през периода 2014-2020 година, най-активна е била и най-успешно е работила с европейските проекти община Белица. Въпреки че общината не може да участва в програмите, финансиращи големи градове – ОП „Региони в растеж“(ОПРР), ОП „Околна среда“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност (ОПИК), тя се е възползвала максимално от Програмата за развитие на селските райони – близо 13 милиона са влезли в общината по тази линия. Над милион са привлечени и от Програмата за развитие на човешките ресурси. Белица е от малкото общини, които имат проекти по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Там се изпълнява също и един от много малкото проекти в областта по Програмата за морско дело и рибарство.

Община Симитли също е привлекла значителен ресурс от близо 15 млн. лв., като по-голямата част от тези средства отново идват по линия на селската програма. В Гърмен и Сатовча са инвестирани по около 11-12 млн. лв., а останалите общини в Пиринско – Якоруда, Струмяни, Хаджидимово и Кресна, са с под 10 млн. лв.

До края на 2019 година 108 от всичките 753 проекта в област Благоевград, финансирани с европейски средства, вече са приключени успешно. 635 продължават да се изпълняват като 47% от привлечената безвъзмездна финансова помощ по тях вече е разплатена. Изпълнението на всички проекти трябва да приключи до края на тази година – последната за настоящия програмен период, като разплащането може да се разсрочи най-късно до 2022 година.

Ливия НИНОВА