Над 100 председатели на Общински съвети от цялата страна участваха в XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети

Пловдив. Над 100 председатели на Общински съвети от цялата страна участваха в XVII-то Общо събрание на Националната асоциация на председатели на Общински съвети. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Пловдив от Общински съвет- Пловдив. Високият форум бе уважен и от зам.-председателя на 44-то Народното събрание Емил Христов и зам.-кмета на Община Пловдив Розалин Петков. Сред гостите бе и зам.-председателят на УС на Националното сдружение на общините в България Иво Димов, както и София Янчева, председател на УС на Националната асоциaция на секретарите на общините.

„Невероятна чест е за пореден път да ви посрещна в Пловдив – древен град с особена магия, който тази година е Европейската столица на културата. За последните няколко години всички ние изградихме едни добри отношения на колегиалност и сплотеност. Днес е време за отчет и анализ на свършеното и несвършеното, да преценим в оставащото време от настоящия мандат какво още можем да подредим, за какво още можем да се преборим като Асоциация и какво наследство ще оставим“, каза в своето слово председателят на Общински съвет -Пловдив Савина Петкова, като пожела в оставащото време на този мандат много сили, търпение и мъдрост, за да не се позволи ескалация на страстите и да се завърши мандата достойно.

„Радвам се, че за поредна година председателите на Общински съвети избират Пловдив за своя най-висш форум. Вярвам, че натрупаните знания и добри практики по време на управлението ви като председатели спомагат за по-добрата комуникация между местната власт от една страна и гражданите от друга“, каза от своя страна зам.-кметът на Община Пловдив Розалин Петков.

По време на форума ръководството на Асоциацията представи отчет за свършеното през 2018. „Изключително ползотворна се оказа 2018-та година, тъй като наши представители взеха активно участие в консултациите по редица законодателни промени на национално ниво и по специално при прецизирането на Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“, заяви Красимира Германова, председател на Асоциацията и председател на Общински съвет- Созопол. Тя сподели, че през годината са били организирани  редица семинари с цел правилното прилагане на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, който е вменил нови отговорности за Общинските съвети. По думите й е необходима още по-голяма активност от страна на отделните Общинските съвети, тъй като всеки един от тях може да предложи алтернативни решения на общите проблеми на местното самоуправление. Ръководството представи финансовия отчет за изминалата година. Като следваща точка Общото събрание разгледа и прие бюджета за 2019г., а така също и програмата  през настоящата година, която акцентира върху законодателството, което се отнася за местното самоуправление, така също повишаване на административния капацитет.

Тази година Националната асоциация на председателите на Общински съвети навърши 15 години. Учредително събрание се провежда в Пловдив през 2004 г. Тогава 51 председатели на Общински съвети учредяват Асоциацията, която днес наброява повече от 200 членове.