Над 12 000 лв. от санкции събра Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян за месец ноември

снимка: pixabay.com

12 392 лв. са събраните суми по наложени имуществени санкции през ноември от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян, съобщиха от пресцентъра на екоинспекцията. Най-големи приходи има община Лъки – 9 448 лв. От общата сума, 9 913 лв. ще бъдат преведени по сметки на общините, на територията на които се намират обектите замърсители. Средствата ще бъдат използвани за реализиране на екологични проекти. През месец ноември от РИОСВ – Смолян са извършени 99 проверки. В резултат на контролната дейност и констатираните нарушения на екологичното законодателство през ноември, са съставени два акта за установяване на административно нарушение – за неподдържане на пречиствателни съоръжения в нормална експлоатационна изправност и извършване на транспортиране на отпадъци от черни и цветни метали без регистрационен документ.