Над 120 лица с увреждания са започнали работа по проект „Обучения и заетост” до края на 2018 година, обработката на подадените заявки продължава

Над 120 лица с увреждания са започнали работа по проект „Обучения и заетост” до края на 2018 година, обработката на подадените заявки продължава. Това каза в интервю за Радио „Фокус“ – Варна Божидар Михайлов, директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ във Варна. „14 декември 2018 година беше крайният срок за набиране на заявки от работодателите по компонент II на проектите „Обучения и заетост за младите хора” и „Обучения и заетост”, които се реализират с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Едната схема е предвидена за устройване на работа на безработни лица с трайни увреждания до 29 години, а другата –  „Обучения и заетост” – за безработни лица с трайни увреждания на възраст над 29 години. Отчитаме сериозен интерес от работодателите към тези два компонента. Хората с увреждания, показвайки своите знания и умения, се доказаха като ниша към работодателите, неизползвана до момента“, заяви Божидар Михайлов. По проект „Обучения и заетост за младите хора” са подадени 19 заявки за 57 работни места, а по проект „Обучения и заетост”, насочен към хората над 29-годишна възраст, са подадени 88 заявки за над 350 работни места. „До края на 2018 година успяхме да реализираме доста хора. 10 безработни младежи с увреждания са започнали работа по схема „Обучения и заетост за младите хора”, а 125 лица с увреждания са започнали по схема „Обучения и заетост”. Към настоящия момент не приемаме заявки, но продължаваме да насочваме по вече одобрените и броят на реализираните хора с увреждания ще нарасне“, отбеляза Божидар Михайлов.

Марияна ВАЛЕНТИНОВА