Над 140 млн. евро са вложили чуждестранни инвеститори във великотърновската икономика през 2018 година

Снимка: Pixabay.com

Велико Търново. Преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор към 31 декември 2018 г. за област Велико Търново възлизат на 140,7 млн. евро по текущи цени, което е с 4.9% повече в сравнение с 2017 година. Това съобщиха за Радио „Фокус“-Велико Търново от Териториално статистическо бюро – Север, Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. В сравнение с 2017 г. увеличение на преките чуждестранни инвестиции с над осем пъти е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ и в сектор „Строителство“ – с 31.0%.

Област Велико Търново се нарежда на 18-то място в страната по размер на преките чуждестранни инвестиции. Техният дял в общия размер за страната е 0.6% и съответно 12.7% в рамките на Северен централен район.

През 2018 г. най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в промишлеността „Добивна, преработваща и друга промишленост; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – 55.2 млн. евро, и в сектора на „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности” – 44.2 млн. евро. Тези две дейности заедно формират 70.6% от общия обем на преките чуждестранни инвестиции, но относителният им дял намалява общо с 13.1% спрямо предходната година.

Рени АТАНАСОВА