Над 2200 дела са разгледани от Апелативен съд – Пловдив през 2017

Отчет - Апелативен съд Пловдив

Пловдив. Над 2200 дела са разгледани от Апелативен съд – Пловдив през 2017 г.. Данните изнесе в отчетния си доклад за 2017 година председателят на съда Магдалина Иванова, съобщиха за Радио „Фокус”- Пловдив от пресцентъра на Съдебната палата. Почти 90 % от делата приключват в 3-месечен срок и същият процент се потвърждава от Върховния касационен съд. Две-трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени. Образуваните наказателни дела през изминалата година са над 700. През 2017 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2218 бр. От тях 711 бр. са били наказателни, а 1507 бр. – граждански, търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2017 г. са в общ размер 2516 бр. Този сбор е от постъпленията, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия. За цялата календарна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са свършили общо 2235 бр. дела. От тях 86 % (1918 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.
Въпреки, че магистратите са сред най-натоварените в страната, това не се е отразило на качественото правораздаване, се сочи още в отчета.
Общото събрание на съдиите съвпадна с 20-годишния юбилей от възстановяването на съда.