Над 3 милиона лева са приходите от нощувки в хотелите в област Пазарджик през декември 2019 г.

Снимка: Галакси Инвестмънт Груп

Пазарджик. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Пазарджик намаляват с 5.4% в сравнение с 2018 г. и достигат 21 911. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро. От всички пренощували лица 96.0% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 883 и са реализирали средно по 3.1 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през декември 2019 г. е 35.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 2.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през декември 2019 г. достигат 3 008 884 лв., или със 7.7% повече в сравнение с декември 2018 година. Регистрирано е както увеличение на приходите от чужди граждани – с 38.8%, така и от български граждани – с 6.1%