Над 30 социални услуги, финансирани от държавния бюджет, предоставя Община Велико Търново

Снимка: Община Велико Търново

Велико Търново. Над 30 социални услуги, финансирани от държавния бюджет, предоставя Община Велико Търново. Това съобщи директорът на Дирекция „Здравеопазване и социални дейности” в Общината Росица Димитрова, предаде репортер на Радио „Фокус“ – Велико Търново. Тя посочи, че услугите са насочени както за деца, така и за възрастни хора и за хора с увреждания. „Вече имаме по-голям брой социални услуги за пълнолетни, отколкото за деца. Това е един резултат, който е благодарение на съвместните ни усилия през годините. За нас е важна  подкрепата на децата в семейна среда и максимално се стремим децата да останат и да се отглеждат в семейна среда. Само в случаите, когато средата по една или друга причина е застрашаваща живота и здравето на детето, тогава то да бъде извеждано от семейната среда и то да бъде за кратко време. Затова казвам, че за нас е много важно, че за тези 10 години нараснаха услугите, предоставяни на хора с увреждания и възрастни хора, както 24-часови, така и услугите дневна форма –центровете за социална рехабилитация и интеграция, за грижите в домашна среда като лични асистенти и домашни помощница, социални асистенти, дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания , дневния центъра за стари хора. Разширихме и доста от услугите за хора с увреждания, различни от специализираните институции или домове, с изграждането на защитени жилища и на центрове за настаняване от семеен тип“, посочи Росица Димитрова. Тя съобщи, че съобразно плана за деинституционализация за възрастни хора с увреждания предстои закриването на дома в село Пчелище и изграждането на четири центъра за грижи за лица с умствена изостаналост. Те ще се намират в землището на село Церова кория и ще са с капацитет 60 лица. Паралелно с това съществуващата в момента сграда ще бъде адаптирана за нуждите на нов Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и с умствена изостаналост.

Надежда КРЪСТЕВА