Над 32 000 фирми са подали годишни данъчни декларации в НАП – Варна  

32 641 декларации по Закона за корпоративното подоходно облагане са били подадени до края на март в Националната агенция по приходите във Варна. Това съобщават от пресслужбата на Териториалната дирекция на приходната агенция. От НАП ще изпратят информативни писма по електронната поща на всички предприятия, за които липсват данни за входящ номер на годишния отчет за дейността. 370 хиляди фирми са подали годишните си данъчни декларации за облагане с корпоративни данъци до изтичането на крайния срок на 1 април в цялата страна.  Приблизително 12 000 от тях са го направили без посочване на входящия номер на годишния отчет за дейността (ГОД) заради временно забавяне поради технически причини  в  системата на Националния статистически институт. Компаниите, които не са успели да подадат ГОД, трябва да го направят до полунощ на 5 април в информационната система „Бизнес статистика“ на НСИ. Данните ще бъдат служебно предадени на НАП, без да се налага фирмите да правят нещо допълнително, съобщават от двете ведомства.